ประกาศ : รับสมัครพนักงานขับรถประจำสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จำนวน 2 อัตรา

2 ต.ค. 2018 14:32:14

7 months ago

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสมาคมฯ
Picture

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสมาคมฯ ดังนี้

พนักงานขับรถ จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียดงาน : เจ้าหน้าที่ขับรถ สังกัดสำนักงานเลขาธิการ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูถัมภ์
เงินเดือน : พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของสมาคมฯ
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ หรือ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
- การศึกษาไม่ต่ำกว่า มัธยมศึกษาตอนต้น
- มีอายุระหว่าง 25-45 ปี
- มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และใช้งานได้ถึงปัจจุบัน
- ไม่เคยต้องโทษ / ไม่เป็นผู้เสพสุราเป็นอาจิณ หรือติดยาเสพติด
- รู้จักเส้นทางในกรุงเทพมหานครฯ เป็นอย่างดี
- สามารถทำงานในวันหยุดและไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้พอสมควร

สถานะการจ้าง เป็นพนักงานประจำ

กรอกใบสมัครได้ที่นี่ >>> http://fathailand.org/join-us

ส่งประวัติพร้อมแนบเอกสารและข้อมูลสำหรับการสมัครงาน มาที่ humanresources@fathailand.org (โดยทำเป็น File PDF เดียวกันทั้งหมด จำนวน 1 File เท่านั้น) ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2561 หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2011 7177 ต่อ 131 (คุณชมพู)