ประกาศ : รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอบรม GK Coaching Level 1 ที่จังหวัดชลบุรี

7 มี.ค. 2017 15:22:00

1 year ago

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม Goal Keeping Coaching Level 1 ที่ชลบุรี ระหว่างวันที่ 21-26 มีนาคม
Picture

ด้วยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เตรียมจัดอบรมหลักสูตร Goal Keeping Coaching Certificate Course Level 1 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (ชลบุรี สเตเดียม) ระหว่าง วันที่ 21 – 26 มีนาคม 2560

สมาคมฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมดังต่อไปนี้

1. นายประสิทธิ์ โคตรมหา
2. นายนิเวช แก้วแสง
3. นายบุญคง อรรคบุตร
4. นายประกอบสุข พึ่งกุล
5. นายพลกฤษณ์ วัชรวิศิษฏ์
6. นายวิทยา เทศวงศ์
7. นายศุภณัฐ โอศิริ
8. นายอภิสิทธิ์ ด้วงช่วย
9. นายอัมรินทร์ เยาดำ
10. นางสาวสุกัญญา ฤทธิ์งาม
11. นางสาวกัญญาวีร์ สุดเทวี
12. นางสาวทิพย์ประภา เมตตา
13. นายไพศาล จันทร์ประเสริฐ
14. นายอาทิตย์ ธนูศร
15. นายธนูบูลย์ คติกำจร
16. นายวริศ บุญศรีพิทยนนท์

สำหรับผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ สามารถชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 15,000 บาท ผ่านชื่อบัญชี สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา แม็กซ์แวลู พัฒนาการ เลขที่บัญชี : 406-806230-9

*** หลังจากนั้นให้นำส่งหลักฐานการชำระค่าสมัครพร้อม ใบรับรองสุขภาพ และ เบอร์ติดต่อกลับมาที่ education@fathailand.org ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2560

*หากชำระเกินกำหนดวันที่ระบุ ทางสมาคมฯ ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าร่วมการอบรม