ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมผู้ฝึกสอน หลักสูตร AFC 'C' Certificate ที่จังหวัด ชลบุรี

11 ต.ค. 2018 17:17:35

8 months ago

สมาคมฯ ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลหลักสูตร AFC ‘C’ Coaching Certificate Course
Picture

ฝ่ายเทคนิค สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ทำการประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลหลักสูตร AFC ‘C’ Coaching Certificate Course ระหว่างวันที่ 16-31 ตุลาคม 2561 ณ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชลบุรี จังหวัดชลบุรี จำนวน 24 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายเอกพันธ์ อินทะเสน
2. นายอุดร พิมพ์ภาค 
3. นางสาวกฤติกา จันทร์สุวรรณ์ 
4. นายเกียรติประวุฒิ สายแวว 
5. นายมงคล นามนวด 
6. นางสาวมลฤดี จวนใหม่ 
7. นายวัฒนา ปะสาวะเถ 
8. นายเกรียงไกร พิมพ์รัตน์ 
9. นายธานัท จันทะยา 
10. นายภาณุวัฒน์ จินตะ 
11. นายสมศักดิ์ วระสิงห์ 
12. นายชนินทร์ แซ่เอียะ 
13. นางสาวสุไพรี เทศถมยา
14. นาสาวยมลพัทธ์ ชลสินธุ์
15. นายประชุมพงศ์ กองจันทร์ดี
16. นายมณฑล พลนอก
17. นายชณธวัฒน์ ศรีสุข 
18. นายภิเศก ผมเพ็ชร
19. นายศราวุฒิ จันทพันธ์
20. นางสาวณัฐฐา จันทนา
21. นางสาวกมลทิพย์ จันทะคล้าย 
22. นายไปรเวท วันนา
23. นายบุญธรรม ยับยั้ง
24. นายณัฐวุฒิ จันทนา

สำหรับการอบรมผู้ฝึกสอนดังกล่าวเป็นความร่วมมือกันระหว่าง สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ และสโมสรชลบุรี เอฟซี โดยผู้ที่มีรายชื่อทั้ง 24 คน สามารถติดต่อเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าอบรมได้ที่ฝ่ายเทคนิค สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ โทร 02-408-1523 ในเวลาทำการ 09.00 - 17.00 น.