ประกาศ : รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ 1 อัตรา

16 ต.ค. 2018 15:30:35

10 months ago

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน จำนวน 1 อัตรา
Picture

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสมาคมฯ ดังนี้

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน จำนวน 1 อัตรา
เพศ :
ชาย/หญิง
สถานะการจ้าง : เป็นพนักงานประจำ
เงินเดือน : พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของสมาคมฯ

รายละเอียดของงาน

1. ตรวจสอบเอกสารการตั้งเบิก จ่าย พร้อมเคลียร์เงินทดรองจากทุกฝ่ายของสมาคมฯ
2. ประสานงานทั้งภายใน และภายนอกหน่วยงาน เกี่ยวกับการตั้งเบิก จ่าย
3. ตรวจสอบและรับผิดชอบงานด้านการเงินและการบัญชีให้มีความเรียบร้อย ถูกต้อง เพื่อส่งต่อฝ่ายบัญชี ให้ตรงตามกำหนดเวลา
4. สรุปและบันทึกเงินตราต่างประเทศในระบบ Express
5. บันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายในสมุดรายวันเข้าระบบ Express
6. กระทบยอดบัญชีเงินทดรองจ่ายจากบัญชีแยกประเภท
7. ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

1. วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงิน หรือการบัญชี
2. มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงินหรือการบัญชี อย่างน้อย 2 ปี
3. มีความซื่อสัตย์สุจริตในหน้าที่การทำงาน
4. มีความรู้ด้านภาษีอากร
5. มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน เช่น เอกสารทางด้านบัญชี รับ-จ่าย และบัญชีแยกประเภท
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้
7. หากมีความรู้เกี่ยวกับระบบบัญชี และเคยใช้ Program Express จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
8. มีบุคลิกภาพ และสามารถเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ได้ดี
9. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

วิธีการรับสมัคร : ส่งประวัติพร้อมแนบเอกสาร และข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับการสมัครงาน มาที่ humanresources@fathailand.org (โดยทำเป็นไฟล์ PDF เดียวกันทั้งหมด เป็นจำนวน 1 ไฟล์) ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2561 นี้ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2011-7177 ต่อ 131 (คุณชมพู)