สมาคมฯ ประชุม ร่วมกับ ม.เกษตรศาสตร์ เรื่องจัดทำแผนพัฒนาระยะยาว

14 มี.ค. 2017 13:27:44

1 year ago

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ประชุมร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการจัดทำแผนพัฒนากีฬาฟุตบอลระยะยาว
Picture

วันที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุม War Elephant ที่ทำการสมาคมฯ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จัดประชุมเรื่องโครงการจัดทำแผนพัฒนาการกีฬาฟุตบอลระยะยาว ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การประชุมครั้งนี้ประกอบไปด้วย พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมฯ พร้อมด้วย นายพาทิศ ศุภะพงษ์ รองเลขาธิการฝ่ายต่างประเทศ และโฆษกสมาคมฯ ร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอโครงการจัดทำแผนพัฒนาการกีฬาฟุตบอลระยะยาว จาก ดร.อิษฎี กุฏอินทร์ ประธานหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต หัวหน้าภาควิชาการจัดการการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมคณะทำงาน

โดย การประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนแนวคิด แผนการพัฒนาฟุตบอลที่เหมาะสมกับประเทศไทย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งวิธีปฏิบัติที่จะทำอย่างไรให้เกิดการเรียนรู้อย่างถูกวิธี และสามารถปฏิบัติได้จริง ซึ่งทางคณะทำงานจาก ม.เกษตร จะกลับไปเพิ่มเติมรายละเอียดของแผนพัฒนาฟุตบอลฯ ก่อนจะกลับมาเสนออีกครั้งในวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น.