จนท.สมาคมฯ และไทยลีก ร่วมสัมมนากับเอเอฟซี

21 พ.ย. 2018 19:33:00

4 months ago

ตัวแทนเจ้าหน้าที่สมาคมฯ และบริษัท ไทยลีก จำกัด ร่วมสัมมนากับเอเอฟซี ณ ประเทศมาเลเซีย
Picture

ตัวแทนจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ และบริษัท ไทยลีก จำกัด ได้ร่วมสัมมนากลุ่มผู้ประสานงานทั่วไป (Local General Coordinator) และเจ้าหน้าที่สื่อ (Local Media Officer) ณ ที่ทำการสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา

โดยการสัมมนาดังกล่าว ได้มีการอภิปรายในเรื่องของ บทบาทและหน้าที่ของผู้ประสานงานทั่วไป และเจ้าหน้าที่สื่อ ที่มีต่อรายการแข่งขันระดับนานาชาติ ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย, กรณีศึกษาเหตุการณ์ในอาจเกิดขึ้นก่อน, ระหว่าง และหลังแข่งขัน พร้อมวิเคราะห์หาแนวทางการแก้ไขปัญหา, มูลค่าทางการตลาด และการดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้สนับสนุนรายการแข่งขัน รวมถึงการเขียนรายงานการแข่งขัน และวิธีการส่งรายงานให้กับเอเอฟซี ในระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม AFCAS

ซึ่งตัวแทนทั้งหมดจะได้รับการขึ้นทะเบียนจากเอเอฟซี และปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันระดับนานาชาติต่อไป