สื่อมวลชนสายกีฬา​ รับประกาศนียบัตร จบหลักสูตรโค้ชเบื้องต้น​

15 ธ.ค. 2018 12:44:37

6 months ago

สื่อมวลชนสายกีฬา​ รับประกาศนียบัตร จบหลักสูตรโค้ชเบื้องต้น​ FA Thailand Introductory Course ณ ม. กรุงเทพธนบุรี
Picture

วันที่ 15 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอล ภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จัดพิธีปิดการอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตร FA Thailand Introductory Course ขึ้น

ภายในพิธีได้รับเกียรติจาก ดร. อาชวิทย์ เจิงกลิ่นจันทน์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเทคนิค พร้อมด้วย นาย ทรงยศ กลิ่นศรีสุข วิทยากร และ นาย เอกลักษณ์ ทองอ่ำ ผู้ช่วยวิทยากร มอบประกาศนียบัตรแก่สื่อมวลชนที่เข้าร่วมอบรมจำนวน 25 คน ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1 นายศุภชัย จิระอุดมทรัพย์     
2 นายวุฒินล บุญวานิช  
3 นายนุเทพ สารภิรมย์  
4 นายสมยศ แดงยวน  
5 นายอุดมศักดิ์ ภัคธนาพงศ์  
6 นายฐิติพงศ์ อ่อนไสว
7 นายสุชาติ กุลบุษราคัม
8 นายอินทัช เพชรประสมกูล
9 นายกล้าณรงค์ มาโชค
10 นายธีรยุทธ บัญหนองสา
11 นายขจรยศ โชคธนเศรษฐ
12 นายพงษ์สกรณ์ อดิศรเกษม
13 นายศรุต วิทูวินิต
14 นายจารุวัฒน์ พริบไหว
15 นายเอกฤทธิ์ สุนทร
16 นายธนาวุธ อินทวงศ์
17 นายชลภัทร์ กลิ่นดอกไม้
18 นายพรเทพ วชิรวรเดช
19 นายณัฐวุฒิ ใจธรรม
20 นายประเสริฐ มณีเลิศไชย
21 นายสิทธินันท์ ตรรศุลวัฒน์
22 นายสุรสิทธิ์ อัศวศรีพงศ์ธร
23 นายชัชวาลย์ ชาญสมุทร
24 นายยิ่งรักษ์ รักสุวรรณ
25 นายกิตติ ตันติศรีสุข

สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร FA Thailand Introductory Course จะสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร AFC 'C' Coaching Certificate Course ได้ต่อไป