นายกสมาคมฯ ขอใช้เงินส่วนตัวซื้อที่ดินสร้างศูนย์ฝึกฟุตบอลต้นแบบ

4 ม.ค. 2019 18:20:48

5 months ago

พล.ต.อ.ดร.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง หวังใช้เงินส่วนตัวซื้อที่ดินสร้างศูนย์ฝึกฟุตบอลต้นแบบ เพื่อวางรากฐานพัฒนาฟุตบอลไทย
Picture

ตามที่ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีนโยบายในการจัดสร้างศูนย์ฝึกกีฬาฟุตบอลแห่งชาติขึ้นในทุกภาคของประเทศไทย เพื่อวางรากฐานในการพัฒนา และยกระดับกีฬาฟุตบอลไทย สู่ความเป็นเลิศในระดับสากลทั้งในปัจจุบันและอนาคต

และเพื่อให้เจตนารมณ์ดังกล่าวบรรลุเป้าหมายโดยเร็ว พล.ต.อ.ดร.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จึงมีแผนใช้เงินส่วนตัวซื้อที่ดินเพื่อใช้สร้างศูนย์ฝึกกีฬาฟุตบอลต้นแบบ โดยจะเริ่มโครงการทันที

สำหรับที่ดินสร้างศูนย์ฝึกกีฬาฟุตบอลต้นแบบ จะมีเนื้อที่ประมาณ 50-150 ไร่ สามารถเดินทางโดยรถยนต์จากกรุงเทพมหานครไปถึงพื้นที่ดังกล่าว ด้วยระยะเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง โดยที่ดินต้องไม่ใกล้ชุมชน ห่างถนนใหญ่ แต่ต้องมีถนนสาธารณะเข้าถึง หรือสามารถสร้างถนนเข้า-ออกได้  

ทั้งนี้หากผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินท่านใด มีที่ดินตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น และมีความประสงค์จะเสนอขายที่ดิน สามารถแจ้งความประสงค์มายัง สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ผ่านทาง info@fathailand.org เพื่อพิจารณาความเหมาะสมโดยด่วน

ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2562
พล.ต.อ.ดร. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์