สมาคมฯ เปิดการอบรมโค้ชระดับ C License ที่จังหวัด ชลบุรี

18 มี.ค. 2017 19:16:00

1 year ago

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จัดการอบรมหลักสูตร AFC ‘C’ Certificate Coaching Course ที่จังหวัดชลบุรี วันแรก
Picture

วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ Pattana Golf & Sports Resort จังหวัด ชลบุรี สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ดการอบรม AFC 'C' Coaching Certificate Course ระหว่างวันที่ 18 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณ ทรงยศ กลิ่นศรีสุข เป็นวิทยากร พร้อมด้วย คุณ อรุณ ตุลย์พัฒนางกูร เป็นผู้ช่วยวิทยากร โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 24 ท่าน อันประกอบไปด้วย

1. นาย มงคล การสมศาสตร์
2. นาย รัฐธีร์ เอื้อธนไพศาล
3. นาย ไตรรงค์ บุญสิงห์
4. MR. GABOR SZANYI-NAGY
5. นาย อติคุณ ณรงค์ธรรม
6. นาย ธนา อาทิตย์เที่ยง
7. นาย ศักดินันท์ มากเมือง
8. นาย อิศวะ บุญรอด
9. นาย ดาวากร เขียวสังข์
10.นาย สุวิจักษณ์ เกียรติสฤษฎ์
11.นาย รฤก์ เทียมเพชร
12.นาย ศักดิ์ชาย ดีน้อย
13.นาย ศักดา นิลเสถียร
14.นาย รุ่งโรจน์ เรื่องอร่าม
15.นาย ชาคริส พรหมดำรง
16.MR. SAMUEL CHUKWUNYERE IHEANACHO
17.นาย วรวุฒิ กอเซิมมูซอ
18.นาย เฉลิมศักดิ์ เวทานต์ธาดา
19.นาย สมพร ปล้องไม้
20.นาย อัคคเดช อยู่เปลา
21.นาย เดชาธร ดอกตะเคียน
22.นาย กิตติศักดิ์ มีเจริญ
23.นางสาว พัณณิภา คำนึง
24.นาย สราวุธ ยงค์สถิตย์สุข