สมาคมฯ เปิดสรรหาหัวหน้าฝ่ายการจัดการทีมชาติและพัฒนาเทคนิค

6 ก.พ. 2019 11:34:40

1 year ago

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เปิดสรรหาหัวหน้าฝ่ายการจัดการทีมชาติและพัฒนาเทคนิค
Picture

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดสรรหา หัวหน้าฝ่ายการจัดการทีมชาติและพัฒนาเทคนิค เพื่อทำการวางแผน ในส่วนของการเตรียมงานทีมชาติ และจัดอบรมผู้ฝึกสอน ผ่านทางการสรรหาโดยตรง และเปิดรับสมัครทั่วไป

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เปิดทำการสรรหาตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการจัดการทีมชาติและพัฒนาเทคนิค จำนวน 1 อัตรา เพื่อให้การดำเนินงานในส่วนของทีมชาติ และการพัฒนาบุคลากรด้านผู้ฝึกสอน เป็นไปตามวัตถุประสงค์

สำหรับตำแหน่งดังกล่าว จะทำหน้าที่ประสานงานกับหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยทุกชุด ในการทำแผน และเขียนโครงการ เกี่ยวกับกำหนดการซ้อม การแข่งขัน รวมไปถึงการเตรียมการ ในส่วนของที่พัก และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ขณะที่ในส่วนของงานด้านฝึกอบรมและพัฒนา จะมีหน้าที่ในการบริหารจัดการ วางแผนช่วงเวลา และแต่งตั้งบุคลากรในการจัดหลักสูตรฝึกอบรม รวมถึงประสานงานกับสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย (เอเอฟซี) และหน่วยงานภายนอก

โดยคุณสมบัติของตำแหน่งมีดังต่อไปนี้

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

2. มีประสบการณ์การทำงาน ในด้านการบริหารจัดการกีฬา ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือผลงานเป็นที่ประจักษ์

3. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ อยู่ในเกณฑ์ดีมาก

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถส่งประวัติพร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครงานได้ที่อีเมล humanresources@fathailand.org ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณชมพู โทร. 02-011-7177 ต่อ 131