สมาคมฯ ร่วมกับ อบจ.ชลบุรี จัดพิธีปิดการอบรมโค้ชหลักสูตรเบื้องต้น

9 ก.พ. 2019 12:42:26

6 months ago

สมาคมฯ ร่วมกับ อบจ.ชลบุรี จัดพิธีปิดการอบรมโค้ชหลักสูตร FA Thailand Introductory Course ครั้งที่ 2/2562
Picture

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามชลบุรี สเตเดียม จังหวัดชลบุรี สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จัดพิธีปิดการอบรมผู้ฝึกสอน หลักสูตร FA Thailand Introductory Course ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ขึ้น

ภายในพิธีปิดการอบรมนำโดย นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี, นางสาวมณฑา บุญวิสุทธานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี, นางดารัตน์ สุรักขกะ ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี , พ.อ.อ. พีรพงษ์ เวชบุตร นักสันทนาการชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายสารทูล สิงห์นันท์ วิทยากร, นายสัญชัย บุญช่วย ผู้ช่วยวิทยากร และผู้เข้าอบรมอีกจำนวน 29 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1.นายประทีป  เจิมจันทร์
2.นายนันทะพงค์  คัชวงค์
3.นายชนะชัย พุงธิราช
4.นายศรราม  มณีรัตน์
5.นายวุฒิชัย  แก้วกุลศรี
6.นายธรรมนูญ  แสงเพิ่ม
7.นายจาตุรงค์  เที่ยงตรง
8.นายนพพล  เหลี่ยมสุวรรณ์
9.นายสุระศักดิ์  หัสจรรย์
10.นายกีรติ ธรรมวิชัย
11.นายจิรัฏฐ์  ชาญญาดา
12.นายยุทธนา   บวชสันเทียะ
13.นายเอกลักษณ์ บำนาญนพวงศ์
14.นายชัยยุทธ  ขาวงาม
15.นายประเสริฐ  สินสงวน
16.นายรัตนะ  รัตนสุข
17.นายแฮรี่  ชาร์ล เวบ
18.นายณัฐพล  ละมัยวงษ์
19.นายศรัณย์ภัทร ศรีสมบัติ
20.นายกันตวัฒน์ สุวรรณภาญกูร
21.นายสงคราม  ศรีศิริรัตน์
22.นายวงค์สถิตย์  อุกรรัมย์
23.นายดนุกาญจน์  หมอแพทย์
24.นายปิยะณัฐ  ชะบา
25.นายปิยณัฐ  สาระถี
26.นายวสันต์  ทบเทิบ
27.นายวิลาศ  ทุมมานอก
28.ว่าที่ ร.ต.เกียรติพล เดื่อไพร
29.นายปรีชาพล เหล็กดี

หลักสูตร FA Thailand Introductory ถือเป็นหลักสูตรเบื้องต้นสำหรับทุกคนที่ต้องการเป็นผู้ฝึกสอน ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 6 วัน โดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายในการอบรมแต่อย่างใด ซึ่งหัวข้อหลักของการฝึกอบรม ประกอบไปด้วย

1. การพัฒนาเยาวชน
2. เทคนิคการเล่นฟุตบอลในแต่ละส่วน
3. การจัดการแข่งขัน
4. ฟุตบอลรากหญ้า
5. การสื่อสารระหว่างผู้ฝึกสอนกับนักกีฬา
6. เทคนิคและทักษะ

สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร FA Thailand Introductory Course จะสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร AFC 'C' Coaching Certificate Course ได้ต่อไป