ฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสินจัดการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2562

12 ก.พ. 2019 14:37:55

6 months ago

ฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสิน สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จัดการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2562
Picture

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม บริษัท ไทยลีก จำกัด อาคาร จิตต์อุทัย ชั้น 14 ฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสิน สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จัดการประชุมคณะกรรมการผู้ตัดสิน ครั้งที่ 1/2562

การประชุมในครั้งนี้นำโดย พล.ต.ท. สมคิด บุญถนอม ประธานฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสิน พร้อมด้วย คุณพัณณิภา คำนึง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสิน และคณะกรรมการ โดยมีวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เริ่มการแข่งขันฟุตบอล ฟุตซอลทุกลีก ขอให้คณะกรรมการผู้ตัดสินวางแผนพัฒนาผู้ตัดสินให้ครบทุกด้าน

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 7/2561 วันที่ 21 ธันวาคม 2561

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอให้มีตัวแทนฝ่ายผู้ตัดสินแจ้งข้อมูลข่าวสารต่อสภากรรมการให้รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ

4.1. เรื่องการเงิน สรุปงบการเงินในการดำเนินการเรื่องต่างๆ ปี 2561 ของฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสิน
4.2. เรื่องจากฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสิน
4.2.1. สรุปผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ปี 2562
4.2.2. จัดทำปฏิทินและแผนงานฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสินประจำปี 2562
4.2.3. การจัดผู้ตัดสินและผู้ประเมินไปปฏิบัติหน้าในรายการแข่งขันต่างๆ
4.3. การพิจารณาข้อบกพร่องด้านการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสิน
4.4. สรุปรายการแข่งขันฟุตบอล ฟุตซอล และฟุตบอลชายหาดที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา

5.1 พิจารณาอนุญาตบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสิน ในกีฬาที่มีการชิงแชมป์ระดับประเทศไทยที่ผ่านมา
5.2 พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ บทลงโทษ และข้อปฏิบัติการอนุญาตให้ผู้ตัดสินปฏิบัติหน้าที่ในรายการชิงแชมป์ระดับประเทศไทย ชิงแชมป์ระดับภูมิภาค และรายการอื่นๆ ที่จะมีจัดขึ้นในรายการต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ