ประกาศ : การชำระค่าบำรุงสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2562

14 มี.ค. 2019 10:23:35

6 months ago

ประกาศ : การชำระค่าบำรุงสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2562
Picture

ตาม ข้อบังคับลักษณะการปกครองของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ข้อ 12.1 ประกอบ ข้อ 73.1 สโมสรสมาชิกจะต้องชำระค่าบำรุงสมาคมปีละ 3,000 บาท โดยกำหนดให้สโมสรสมาชิกต้องชำระให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี

สโมสรสมาชิกใดที่มิได้ชำระค่าบำรุงสมาคมภายในกำหนดถือได้ว่าสโมสรสมาชิกนั้น กระทำผิดระเบียบข้อบังคับ ข้อ 16.1 สโมสรสมาชิกที่ไม่ได้จ่ายเงินค่าบำรุงสมาคมฯ ตามระยะเวลาที่กำหนด จะพ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกโดยทันที

ดังนั้น ขอให้สโมสรสมาชิกที่ยังมิได้ชำระเงินค่าบำรุง โปรดชำระค่าบำรุงสมาคมประจำปี 2562 จำนวน 3,000 บาท 
ณ ที่ทำการสมาคม อาคาร 40 ปี (อาคาร 2 ) การกีฬาแห่งประเทศไทย แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ( ฝ่ายการเงิน ) นับแต่วันที่ประกาศ หรือ ชำระผ่านบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 407-128286-7 ชื่อบัญชี "สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อรายได้ค่าบำรุงจากสมาชิก" สาขาแม็กซ์แวลู พัฒนาการ

โดยนำส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ weena.y@fathailand.org และ supathida.m@gmail.com ระบุหัวข้อว่า "ส่งหลักฐานการชำระเงินค่าบำรุงสมาชิก ประจำปี 2562"

ทั้งนี้ ขอให้สโมสรสมาชิก ชำระเงินค่าบำรุงสมาคม ประจำปี 2562 ภายในระยะเวลาที่กำหนด ( ไม่เกิน 1 พฤษภาคม 2562 ) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-011-7179 ต่อ 129 - 130 (จันทร์ - ศุกร์ 10.00 - 17.00 น.) เว้นเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์