สมาคมฯ เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมโค้ชหลักสูตร เอ ไลเซนส์

14 มี.ค. 2019 11:02:01

2 months ago

สมาคมฯ เปิดรับสมัคร ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตร เอ ไลเซนส์ คอร์สแรกของปี 2562 ที่ ม.กรุงเทพธนบุรี
Picture

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับสมัคร ผู้เข้าอบรมผู้ฝึกสอน หลักสูตร AFC 'A' Coaching Certificate Course จำนวน 24 คน ที่จะจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ซึ่งจะทำการอบรม Module 1 ระหว่างวันที่ 22 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2562 และ Module 2 ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 9 ตุลาคม 2562

สำหรับคุณสมบัติ ผู้ที่จะเข้าร่วมอบรม มีดังต่อไปนี้

- ใบประกาศนียบัตร AFC 'B' License และมีประสบการณ์หลังได้รับใบอนุญาตดังกล่าวเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี

- Log Book ในช่วง 1 ปี หลังจากอบรมผ่านระดับ B

- ประวัติการเล่นฟุตบอลส่วนตัว (CV)

- มีสภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง และไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าอบรม

- เข้าอบรมได้ครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนด

- มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอบรมที่ดี

- มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ฝึกสอนฟุตบอล


สำหรับค่าใช้จ่ายสำหรับการเข้าอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตรดังกล่าว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท

สามารถลงทะเบียนสมัครได้ที่ https://work.fathailand.org/member/training-guest-list/1

โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2562 หรือจนกว่าจะมีผู้สมัครครบตามจำนวนที่กำหนด และจะมีการประกาศรายชื่อในวันที่ 21 มีนาคม 2562 โดยจะแจ้งกำหนดการชำระเงินอีกครั้ง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 02-408-1523 ฝ่ายเทคนิค สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ในเวลาทำการ 09.00 น. - 17.00 น.