สมาคมฯ เปิดรับเจ้าหน้าที่นวดและนักกายภาพ ประจำทีมชาติไทย

15 มี.ค. 2019 13:42:03

2 months ago

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ประกาศรับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่นวดและนักกายภาพ ประจำทีมชาติไทย
Picture

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสมาคมฯ ตำแหน่งดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่นวด ประจำทีมฟุตบอลทีมชาติไทยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์

จำนวน :  2 อัตรา (ชาย/หญิง)

อัตราเงินเดือน : พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของสมาคมฯ

สถานที่ปฏิบัติงาน : ศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอล ภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี หรือสถานที่อื่นๆ ตามรับมอบหมาย

คุณสมบัติของตำแหน่ง

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

2. ผ่านการอบรมการนวดแผนไทยประยุกต์ และมีใบประกาศรับรองหลักสูตรฯ โดยกระทรวงสาธารณสุข สมาคมแพทย์แผนไทย หรือใบรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานงาน

3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

4. มีความสนใจในด้านกีฬาฟุตบอล

5. มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี

6. หากมีประสบการณ์จากสโมสรฟุตบอลอาชีพ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานการณ์จ้าง : เป็นพนักงานประจำ หรือพิจารณาเป็นรายกรณี

วิธีการรับสมัคร

ส่งประวัติ ผลงาน และเอกสารการรับรองที่เกี่ยวข้อง สำหรับประกอบการสมัครงาน มาที่ humanresources@fathailand.org  (โดยทำเป็น File PDF เดียวกันทั้งหมด จำนวน 1 File เท่านั้น) ภายในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2562 หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณชมพู โทร. 0 2011 7177 ต่อ 131

ตำแหน่ง : นักกายภาพ ประจำทีมฟุตบอลทีมชาติไทย สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์

จำนวน :  2 อัตรา (ชาย/หญิง)

อัตราเงินเดือน : พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของสมาคมฯ

สถานที่ปฏิบัติงาน : ศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอล ภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี หรือสถานที่อื่นๆ ตามรับมอบหมาย

คุณสมบัติของตำแหน่ง

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบำบัด

2. มีใบประกอบโรคศิลป์สาขากายภาพบำบัด/ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด

3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

4. มีความสนใจในด้านกีฬาฟุตบอล

5. มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี

6. หากมีประสบการณ์จากสโมสรฟุตบอลอาชีพ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

7.มีความเชี่ยวชาญในสาขาศัลยศาสตร์ออร์โทพีดิกส์ คือ

-อุบัติเหตุทางกระดูกและข้อ

-ศัลยกรรมข้อสะโพกและข้อเข่า

-โรคของมือและจุลยศัลยกรรม

-โรคของการบาดเจ็บทางกีฬา

-โรคของเท้าและข้อเท้า

-โรคเนื้องอกของกระดูกและเนื้อเยื่ออ่อน

-โรคของกระดูกสันหลัง

-โรคกระดูกและข้อในเด็ก

-โรคทางเมตาบอลิซึมของกระดูก

สถานการณ์จ้าง : เป็นพนักงานประจำ หรือพิจารณาเป็นรายกรณี

วิธีการรับสมัคร   

ส่งประวัติ ผลงาน และเอกสารการรับรองที่เกี่ยวข้อง สำหรับประกอบการสมัครงาน มาที่ humanresources@fathailand.org  (โดยทำเป็น File PDF เดียวกันทั้งหมด จำนวน 1 File เท่านั้น) ภายในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2562 หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณ ชมพู โทร. 0 2011 7177 ต่อ 131