ประกาศรายชื่อ 30 แข้ง "ชบาแก้ว U19" ก่อนลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย รอบสุดท้าย

21 มี.ค. 2019 11:00:08

2 months ago

สมาคมฯ ประกาศรายชื่อ 30 แข้ง "ชบาแก้ว U19" เก็บตัวรอบ 2 ก่อนลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย รอบสุดท้าย
Picture

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศรายชื่อนักกีฬาฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี จำนวน 30 คน ก่อนตัดตัวเหลือ 23 คน เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รอบสุดท้าย ในช่วงปลายปี

โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ผู้รักษาประตู

1. นางสาวรารัตน์ นาหนองตูม โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
2.นางสาวภัครมาส กิจโม้มา โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
3. นางสาวพรพิมล เงินพล โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
4. นางสาวกัญญาณี ถวิลวงศ์ โรงเรียยวิชูทิศน์

กองหลัง

5. นางสาวพรชิตา แท่นประทุม โรงเรียนวิชูทิศน์
6. นางสาวธมลวรรณ รักษาภักดี โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
7. นางสาวศิริวิภา จันทะรักษ์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
8. นางสาวสุภาวดี คีรีวงค์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
9. นางสาวณัฐนิชา กาฬสินธุ์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
10. นางสาวทิพกฤตา อ่อนสมัย โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
11. นางสาวธาดารัตน์ ไทยทรงธรรม โรงเรียนกีฬาขอนแก่น
12. นางสาวรัตติกาล ขำแพลง โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
13. นางสาวปิยะธิดา หล้าธรรม โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

กองกลาง

14. นางสาวณัฐวดี ปร่ำนาค โรงเรียนวิชูทิศน์
15. นางสาวกัญชลิญา พิมพะบุตร โรงเรียนกีฬาขอนแก่น
16. นางสาวกัญริยา ศรีรักษ์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
17. นางสาวภัทรนันท์ อุปชัย โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
18. นางสาวเพ็ญพิชชา ไชยสีดา โรงเรียนวิชูทิศน์
19. นางสาวพลอยชมพู สมนึก โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
20. นางสาวนาเดีย เจะดะ โรงเรียนกีฬาจังหวัดพัทลุง
21. นางสาวธนกร พลคำ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
22. นางสาวธนพร ยิ้มละมัย โรงเรียนวัดสตรีระฆัง

กองหน้า

23. นางสาวดวงใจ คูณชัย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
24. นางสาวชัชวัลย์ รอดทอง โรงเรียนวิชูทิศน์
25. นางสาวจิรภาพร ดำหาย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
26. นางสาวอนุธิดา มะลาศรี โรงเรียนวิชูทิศน์
27. นางสาวภรทิพย์ ทองวิจิตร โรงเรียนวิชูทิศน์
28. นางสาวรัชพรรณ กิติราช โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
29. นางสาวอณุภา น้อยเหนื่อย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
30. นางสาวปริยาภัทร กากแก้ว สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตจังหวัดชลบุรี

สำหรับนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี จะเดินทางมารายการตัว ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอล ภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. หลังจากนั้นจะเก็บตัวยาวต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รอบสุดท้าย ในช่วงเดือนตุลาคม ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน