สมาคมฯ ประกาศระงับการเป็นสมาชิกภาพ สโมสร สีหมอก เอฟซี

29 มี.ค. 2019 18:03:34

2 years ago

สมาคมฯ ประกาศระงับการเป็นสมาชิกภาพของสโมสรสีหมอก เอฟซี หลังหลีกเลี่ยงการชำระค่าจ้างหลายต่อหลายครั้ง
Picture

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศระงับการเป็นสมาชิกภาพของสโมสรสีหมอก เอฟซี สโมสรในไทยลีก 3 หรือ ออมสิน ลีก โปร หลังหลีกเลี่ยงการชำระค่าจ้างแก่นักกีฬา และเจ้าหน้าที่ทีม หลายต่อหลายครั้ง

หลังจาก สีหมอก เอฟซี สโมสรในไทยลีก 3 หรือ ออมสิน ลีก โปร ได้ค้างจ่ายค่าจ้างนักกีฬา และเจ้าหน้าที่สโมสร ซึ่งทาง บริษัท ไทยลีก จำกัด ผู้จัดการแข่งขัน ได้ไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทหลายครั้ง  และล่าสุดทางสโมสรได้ตกลงจะชำระค่าจ้างให้กับผู้เกี่ยวข้อง ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลาไม่เกิน 12.00 น. นั้น

อย่างไรก็ตาม ปรากฎว่าสโมสรสีหมอก เอฟซี ไม่ได้ดำเนินการสะสางเงินค้างค่าจ้างให้เสร็จสิ้นตามที่ได้ตกลงไว้ โดยจงใจหลีกเลี่ยง และมีเจตนาไม่ชำระเงินค่าจ้าง ซึ่งการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายมีความผิดอาญา รวมทั้งส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยตรง

ดังนั้น เพื่อระงับยับยั้งไม่ให้ความเสียหายลุกลามไป คณะกรรมการในภาวะฉุกเฉิน สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้อาศัยข้อบังคับลักษณะการปกครองของสมาคม ข้อ 3.7 ข้อ 3.8 ข้อ 3.9 ข้อ 13.1.5 ข้อ 14.1.11 ข้อ 15 ข้อ 38.1 ข้อ 38.2.5 ข้อ 41 ข้อ 65.3.6 ข้อ 88 และข้อ 89 มีคำสั่งให้ระงับการเป็นสมาชิกภาพของ สีหมอก เอฟซี ไว้เป็นการชั่วคราว จนกว่าสโมสรจะได้ดำเนินการชำระหนี้แก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่สโมสรให้เสร็จสิ้น

ซึ่งหากสโมสรสีหมอกไม่ดำเนินการดังกล่าว สภากรรมการจะเสนอให้ที่ประชุมใหญ่ถอดถอนจากการเป็นสมาชิกภาพต่อไป อย่างไรก็ดี ทางสโมสรมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์คำสั่งต่อสภากรรมการได้ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง

อนึ่ง จากการระงับสถานะสมาชิกภาพ ทำให้ผลการแข่งขันของสีหมอกในรายการไทยลีก 3 ที่มีอยู่ก่อนออกคำสั่งนี้ ถูกยกเลิก และยังถูกระงับสิทธิ์ในการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันที่สมาคมฯ จัด หรือมอบหมายให้จัดอีกด้วย