ประกาศ : เรื่องการรับเงินสนับสนุนค่าเดินทางแบบให้เปล่า สำหรับสโมสร ไทยลีก 3-4

8 พ.ค. 2019 13:02:03

1 year ago

สมาคมฯ ประกาศชี้แจง เรื่อง การรับเงินสนับสนุนค่าเดินทางแบบให้เปล่า สำหรับสโมสรสมาชิก ในระดับไทยลีก 3-4
Picture

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศชี้แจง เรื่องการรับเงินสนับสนุนค่าเดินทางแบบให้เปล่า สำหรับสโมสรสมาชิก ที่ทำการแข่งขันอยู่ในระดับ ออมสิน ลีก โปร (ไทยลีก 3) และ ออมสิน ลีก (ไทยลีก 4) ประจำฤดูกาล 2562 โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. ใบเสร็จรับเงิน (ต้นฉบับ ใบเสร็จหัวกระดาษบริษัท) ระบุรายละเอียด ดังนี้

- 1.1 ชื่อนิติบุคคล (บจก. หรือ หจก.)

- 1.2 ที่อยู่ ตามหนังสือรับรองนิติบุคคล

- 1.3 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก ตามหนังสือรับรองนิติบุคคล

- 1.4 วันที่ ............. พฤษภาคม 2562 (เว้นวันที่ไว้ พิมพ์เฉพาะเดือนและปีพ.ศ.)

- 1.5 ใบเสร็จต้องมีช่องผู้รับเงิน ลงนามให้เรียบร้อย

- 1.6 ประทับตรายางสโมสรลงในใบเสร็จรับเงิน


2. รายละเอียดข้อมูลที่จะต้องออกให้สมาคมฯ

- 2.1 ชื่อ : สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สำนักงานใหญ่)

- 2.2 ที่อยู่ : อาคาร 40 ปี (อาคาร 2) การกีฬาแห่งประเทศไทย 286 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

- 2.3 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก : 0993000065069

- 2.4 ระบุรายละเอียดรายการ “ เงินสนับสนุนค่าเดินทางแบบให้เปล่า งวดที่ 1 / 2562 (ไม่มี VAT) “


3. เอกสารแนบเพื่อรับเงิน

- 3.1 หนังสือรับรองนิติบุคคล (คัดสำเนาหลัง 01 มกราคม 2562)

- 3.2 สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้มีอำนาจกระทำการ

- ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3 ของหนังสือรับรองนิติบุคคล –

- 3.3 หนังสือสำคัญการจดแจ้งสโมสรกีฬาอาชีพ จจ.๒

(สำหรับสโมสรฟุตบอลที่ขึ้นชั้นมาใหม่ ในไทยลีก 4 และยังไม่มีเอกสารข้างต้น ขอความกรุณาติดต่อที่ อาคาร 25

ชั้นการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อทำใบจดแจ้ง และเจ้าหน้าที่จะให้รอเอกสาร 2 สัปดาห์โดยประมาณ โดยจะให้

ใบแทนมาก่อนสโมสรจึงนำใบแทนนั้นที่มีลายเซ็นเจ้าหน้าที่ กกท.)

- 3.4 สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร ชื่อนิติบุคคลของสโมสร

– เอกสารทุกรายการถ่ายสำเนาและประทับตราสโมสร


4. เอกสารทั้งหมด จัดส่งทาง เคอร์รี่ เอ็กซ์เพรส หรือ เอสซีจี เอ็กซ์เพรส เท่านั้น


5. ส่งเอกสารมาตามรายละเอียดดังนี้

- 5.1 ชื่อผู้รับ : คุณวีณา (กะตั้ว) หรือ คุณศุภธิดา (เพชร) : ฝ่ายการเงิน

- 5.2 ที่อยู่ : สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สำนักงานใหญ่)

อาคาร 40 ปี (อาคาร 2) การกีฬาแห่งประเทศไทย เลขที่ 286 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

- 5.3 เบอร์ติดต่อ : 02-011-7179 ต่อ 129-130


6. ระยะเวลาการจัดส่งเอกสาร : นับตั้งแต่ วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562

โดยเอกสาร จะต้องถึงสมาคมภายใน วันที่ 17 พฤษภาคม 2562


(เงินสนับสนุนค่าเดินทางแบบให้เปล่า งวดที่ 1/2562 จะถูกโอนเข้าบัญชีนิติบุคคลของสโมสรเท่านั้น)

ข้อควรระวัง


1. ขอความกรุณา ตรวจสอบข้อมูลและเอกสารต่างๆให้ถูกต้องเรียบร้อย ก่อนจัดส่ง *

2. หากเอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ สโมสรจะต้องดำเนินการแก้ไขและจัดส่งเอกสารใหม่ตามระยะเวลาที่กำหนด **


**หมายเหตุ**

1. ระงับการจ่ายเงินสโมสรฟุตบอลที่ติดข้อพิพาทในประเทศและต่างประเทศ ( FIFA & AFC )

2. ระงับการจ่ายเงินสโมสรที่ค้างชำระค่าปรับ / ค่าบำรุงสมาชิก ในฤดูกาล การแข่งขัน 2561 สโมสรจะต้องติดต่อชำระเงินให้แล้วเสร็จ

3. สโมสรที่เข้าร่วมการแข่งขันในรายการ ไทยลีก 4 ในนาม ทีม B จะไม่ได้รับเงินสนับสนุน


หากสโมสรไม่ทราบยอดเงินที่ได้รับหรือข้อเพิ่มเติม

1. ขอความกรุณาติดต่อ ที่เบอร์ 02-011-7179 ต่อ 129 คุณกะตั้ว วีณา หรือ 130 คุณเพชร ศุภธิดา

2. ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา : 10.00 – 17.00 น. เป็นต้นไป (ยกเว้นเสาร์-อาทิตย์)