สมาคมฯ ร่วมกับ นักวิชาการจุฬาฯ ศึกษาการสร้างห้องปฏิบัติการฝึกซ้อมฟุตบอลขั้นสูง

15 พ.ค. 2019 18:02:26

1 year ago

สมาคมฯ ร่วมกับ นักวิชาการจุฬาฯ ศึกษาค้นคว้าแนวทาง การสร้างห้องปฏิบัติการฝึกซ้อมฟุตบอลขั้นสูง
Picture

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ทำการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ สมาคมฯ ประชุมร่วมกับ นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และวิศวกรรมเครื่องกลจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาความเป็นไปได้ เกี่ยวกับการสร้างห้องปฏิบัติการฝึกซ้อมฟุตบอลขั้นสูง เพื่อใช้ภายในศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติแห่งใหม่ ภายในศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติมวกเหล็ก จ.สระบุรี  

การประชุมในครั้งนี้นำโดย พล.ต.อ. ดร. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมฯ พร้อมด้วย ดร.วิชิต คำนึงสุขเกษม สภากรรมการ, ดร.จตุพร ประมลบาล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอล ภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี , คุณ พาทิศ ศุภะพงษ์ รองเลขาธิการฝ่ายต่างประเทศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพัฒน์ หล่อศิริรัตน์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ อ. ดร. สุรัฐ​ ขวัญเมือง​ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์​ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำหรับห้องปฏิบัติการฝึกซ้อมฟุตบอลขั้นสูงนั้น สมาคมฯ มีนโยบายในการวางแผนศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้าง โดยห้องปฏิบัติการดังกล่าวจะมีการใช้ระบบปฏิบัติการในการตั้งค่าโปรแกรมการฝึกซ้อมฟุตบอล เพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาฟุตบอลตามวัตถุประสงค์ของผู้ฝึกสอน หรือแนวทางการฝึกฟุตบอลที่สร้างขึ้นสำหรับแผนการเล่นในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อนำมาใช้สำหรับพัฒนาศักยภาพนักฟุตบอลเป็นรายบุคคลเป็นหลัก โดยมีแนวคิดในการเสริมสร้างทักษะของนักกีฬาฟุตบอลขั้นสูงด้านต่างๆ อาทิ การฝึกรับส่งบอลในรูปแบบที่แตกต่างกัน, การเคลื่อนไหวร่างกายด้วยความรวดเร็ว, การฝึกยิงประตูที่สามารถตั้งค่าความเร็ว และวิถีการเคลื่อนที่ของลูกบอล เป็นต้น

ทั้งนี้ตัวแทนนักวิจัยและนักวิชาการจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะนำนโยบายดังกล่าวของสมาคมฯ ไปศึกษาแนวทางการสร้างห้องปฏิบัติการฝึกซ้อมฟุตบอลขั้นสูง หากผลการศึกษาค้นคว้าความเป็นไปได้ด้านต่างๆ ออกมาในทิศทางที่ดี และจัดทำเป็นรายงานออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สมาคมฯ จะดำเนินการสร้างห้องปฏิบัติการดังกล่าว โดยจะจัดสร้างขึ้นที่ศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติแห่งใหม่ ภายในศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย ณ อ. มวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรีเป็นที่แรก และจะนำไปประยุกต์ใช้กับศูนย์ฝึกกีฬาฟุตบอลอื่นๆ ต่อไป