สมาคมฯ เปิดรับสมัคร ผู้ประสานงานทีมชาติฟุตบอลหญิง

27 มิ.ย. 2019 18:35:27

3 months ago

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เปิดรับสมัคร ผู้ประสานงานทีมชาติฟุตบอลหญิง จำนวน 3 อัตรา
Picture

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสมาคมฯ ในตำแหน่งดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง : ผู้ประสานงานทีมชาติฟุตบอลหญิง

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์                 

จำนวน : 3 อัตรา (เพศ หญิง)

อัตราเงินเดือน : พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของสมาคมฯ

ลักษณะงานโดยสรุป    

ประสานการดำเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการ กิจกรรม และงานด้านเอกสาร ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย และภารกิจที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณวุฒิ และคุณสมบัติที่ต้องการ         

1. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

2. อายุ 20-30 ปี เพศหญิง

3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Powerpoint ได้เป็นอย่างดี

4. หากมีประสบการณ์ในการจัดการเอกสาร และการประสานงานกับบุคคลภายนอกองค์กร จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. สามารถใช้ภาษา และสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (ฟัง พูด และเขียนอีเมล) - Toeic 650 (ขั้นต่ำ)

6. สามารถทำงานล่วงเวลา และเดินทางออกภาคสนามได้

สถานะการจ้าง : เป็นพนักงานประจำ

วิธีการรับสมัคร              

ส่งประวัติ พร้อมแนบเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับการสมัครงาน มาที่ humanresources@fathailand.org (โดยทำเป็น File PDF เดียวกันทั้งหมด จำนวน 1 File เท่านั้น) ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นี้ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2011-7177 ต่อ 131  (คุณชมพู)