สมาคมฯ เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ

3 ก.ค. 2019 17:56:04

1 year ago

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา
Picture

เนื่องด้วยการขยายงาน และโครงสร้างขององค์กร สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสมาคมฯ ในตำแหน่งดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ 

(ผู้ช่วยของ Mr. Carles Romagosa Vidal ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค)

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์                  

จำนวน : 1 อัตรา (เพศ ชาย/หญิง)

อัตราเงินเดือน : พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของสมาคมฯ

ลักษณะงานโดยสรุป     

ดำเนินการด้านงานเอกสาร และการประสานงาน ทั้งในและต่างประเทศ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณวุฒิ และคุณสมบัติที่ต้องการ 

1. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

2. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

3. มีความสามารถในการจัดการงานเอกสาร อาทิ บันทึก/สรุปรายงานการประชุม การทำรายงานในเชิงบริหาร หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ดี

4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี (ฟัง พูด และเขียนอีเมล) คะแนน TOEIC ขั้นต่ำ 800 คะแนน

5. หากมีความสามารถในการใช้ภาษาสเปน หรือภาษาฝรั่งเศส ได้เป็นอย่างดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

6. สามารถทำงานล่วงเวลาและเดินทาง ตามภารกิจงานได้

วิธีการรับสมัคร   

ส่งประวัติ  พร้อมแนบเอกสาร และข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับการสมัครงาน โดยทำเป็น File PDF เดียวกันทั้งหมด จำนวน 1 File เท่านั้น มาที่ humanresources@fathailand.org  ภายในวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 นี้ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2011-7177 ต่อ 131 (คุณชมพู)