สมาคมฯ เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ (ล่ามภาษาญี่ปุ่น)

19 ก.ค. 2019 11:34:19

10 months ago

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ (ล่ามภาษาญี่ปุ่น) จำนวน 1 อัตรา
Picture

เนื่องด้วยการขยายงาน และโครงสร้างขององค์กร สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสมาคมฯ ในตำแหน่งดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ (ล่ามภาษาญี่ปุ่น)

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

จำนวน : 1 อัตรา (เพศ ชาย/หญิง)

อัตราเงินเดือน : พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของสมาคมฯ

ลักษณะงานโดยสรุป : ปฏิบัติหน้าที่การเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่นประจำทีม การประสานงาน และการดำเนินงานด้านเอกสารต่างๆ หรือจัดทำรายงานเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

คุณวุฒิ และคุณสมบัติที่ต้องการ

1. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

2. มีทักษะภาษาญี่ปุ่นระดับ N1 หรือ N2 เท่านั้น

3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (ฟัง พูด และเขียนอีเมล) คะแนน TOEIC ขั้นต่ำ 700 คะแนน

4. มีความสามารถในการสื่อสารที่ดีเยี่ยม สามารถแปลด้วยการพูดหรือเขียน สำหรับภาษาไทย-ญี่ปุ่น-อังกฤษ ได้

5. มีอัธยาศัย มนุษยสัมพันธ์ดี และมีทักษะด้านการประสานงาน

6. สามารถทำงานล่วงเวลา และเดินทางตามภารกิจงานได้

วิธีการรับสมัคร : ส่งประวัติ พร้อมแนบเอกสาร และข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับการสมัครงาน โดยทำเป็น File PDF เดียวกันทั้งหมด จำนวน 1 File เท่านั้น มาที่ humanresources@fathailand.org ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 นี้ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2011 7177 ต่อ 131 (คุณชมพู)