สมาคมฯ และ ปตท. ประกาศรายชื่อ ผู้อบรมโค้ชหลักสูตรเบื้องต้น ครั้งที่ 32/2562

13 ส.ค. 2019 18:00:00

3 months ago

สมาคมฯ ร่วมกับ ปตท. ประกาศรายชื่อ ผู้อบรมโค้ชหลักสูตรเบื้องต้น ครั้งที่ 32/2562 ที่จังหวัดอุดรธานี
Picture

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประกาศรายชื่อผู้ฝึกสอน ที่ผ่านคุณสมบัติ เข้าร่วมอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตร FA Thailand Introductory Course ครั้งที่ 32/2562 ณ สนามเวสสุวรรณ จังหวัดอุดรธานี จำนวน 30 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1.นายจรูญ แสนศรี
2.นายปัญญา สุริยะจันทร์
3.นายวรวิทย์ เขียนสีอ่อน
4.นายไกรวุฒิ เมฆใส
5.นายเทิดศักดิ์ ซามาตย์
6.จ่าเอกอดิศร ครองสนั่น
7.นายชลธิศ ช่วยเพชร
8.นายอุทิศ อัปปะมาตา
9.นายธีระวุฒิ สัมพันธ์
10.นายนิพนธ์ คำทอง
11.นายเชน ขำวิลัย
12.นายชลธี พรวรํญชิต
13.นายสหรัฐ ศรีพุทธา
14.นายเอกศักดิ์ เฮงสุโข
15.นายศตวรรษ นามบุญดี
16.นายพรเทพ แสงทองส่งสกุล
17.นายวิษณุพงษ์ วิเศษทอง
18.นายบัณฑิต พะนา
19.นายวิศรุต ศรีสุนาครัว
20.นายพูลทรัพย์ หลักคำ
21.นายบรู๊คลิน มาสาซ้าย
22.นายจักริน ด้วงคำ
23.นายอรรณพ ภูห้องเพชร
24.นายณรากรณ์ กล้าจอหอ
25.นายปรัชญา อุดม
26.นายพัสกร อาจอักษร
27.นายนันทภูมิ เกษลา
28.นายศุภกร บุญไชย
29.นายสยาม นวนอาสา
30.นายจักรินทร์ ปาทาน

ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว ให้โทรยืนยันสิทธิ์ที่เบอร์ 02-408-1523 ภายในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 หากผู้เข้ารับการอบรมมีรายชื่อ แต่ไม่มาอบรม จะไม่มีสิทธิ์ในการอบรมกับสมาคมฯทุกกรณี เป็นเวลา 1 ปี และทั้งหมดจะต้องมารายงานตัว เพื่อเข้าร่วมการอบรมที่ สนามเวสสุวรรณ จังหวัดอุดรธานี เพื่อเริ่มอบรมในวันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 08.00 - 08.30 น. เป็นต้นไป

อนึ่ง หลักสูตรการอบรมดังกล่าว จะจัดไปจนถึงวันที่ 7 กันยายน 2562 โดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายในการอบรม ซึ่งหัวข้อหลักของการฝึกอบรม ประกอบไปด้วย การพัฒนาเยาวชน, เทคนิคการเล่นฟุตบอลในแต่ละส่วน, การจัดการแข่งขัน, ฟุตบอลรากหญ้า, การสื่อสารระหว่างผู้ฝึกสอนกับนักกีฬา และ ไทยแลนด์ เวย์ โดยใช้เวลาเรียนทั้งหมด 6 วัน