สมาคมฯ และ ปตท. ประกาศรายชื่อ ผู้อบรมโค้ชหลักสูตรเบื้องต้น ครั้งที่ 33/2562

13 ส.ค. 2019 18:58:23

3 months ago

สมาคมฯ ร่วมกับ ปตท. ประกาศรายชื่อ ผู้อบรมโค้ชหลักสูตรเบื้องต้น ครั้งที่ 33/2562 ที่จังหวัดอุดรธานี
Picture

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประกาศรายชื่อผู้ฝึกสอน ที่ผ่านคุณสมบัติ เข้าร่วมอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตร FA Thailand Introductory Course ครั้งที่ 33/2562 ณ สนามเวสสุวรรณ จังหวัดอุดรธานี จำนวน 30 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1.นายพัฒนพงษ์ ชุมจันทร์
2.นายศักดิ์ดา ป้องทอง
3.นายสิทธิพงศ์ คัณทักษ์
4.นายอนุชิต ดอกบัว
5.นายโกลีย์ มุ่งงาม
6.นายปาณัสม์ โพธิ์หวัง
7.นายภาณุพงศ์ ราชาทุม
8.นายณัฐวุฒิ อู่สุวรรณทิม
9.นายสุระเชษฐ์ ศิริวงค์
10.นายธนรัชต์ แปลงมาลย์
11.นายณัฐวุฒิ มุ่งร่วมกลาง
12.นายไชยันต์ ภูยาทิพย์
13.นายสุชาติ เพชรเทียนชัย
14.นายยศกร เหมือดเขื่อนขันธ์
15.นายอดิศักดิ์ ทองกูล
16.นายยุทธนา เทพมณี
17.นายณัฐวุฒิ มีมูลทอง
18.พันตรี สุรภัทร บริบูรณ์
19.นายธนาธิป มาสาซ้าย
20.นายวิเชียร มาสาซ้าย
21.นายสุนทร วระบุตร
22.นายภาณุพันธ์ ศรีสุชาติ
23.นายสมจิตร ภูษา
24.นายปรีติกร กองพา
25.นายธนาวิทย์ ศรีหริ่ง
26.นายจิรัฏฐ์ ศรีหริ่ง
27.นายอภิชาต บริสุทธิ์
28.นายภานุพงศ์ ศรีสมบูรณ์เวช
29.นายวิศรุต เลาหะนันท์
30.นายอรรฆวุฒิ รีรมย์

ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว ให้โทรยืนยันสิทธิ์ที่เบอร์ 02-408-1523 ภายในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 หากผู้เข้ารับการอบรมมีรายชื่อ แต่ไม่มาอบรม จะไม่มีสิทธิ์ในการอบรมกับสมาคมฯ ทุกกรณี เป็นเวลา 1 ปี และทั้งหมดจะต้องมารายงานตัว เพื่อเข้าร่วมการอบรมที่ สนามเวสสุวรรณ จังหวัดอุดรธานี เพื่อเริ่มอบรมในวันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 08.00 - 08.30 น. เป็นต้นไป

อนึ่ง หลักสูตรการอบรมดังกล่าว จะจัดไปจนถึงวันที่ 7 กันยายน 2562 โดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายในการอบรม ซึ่งหัวข้อหลักของการฝึกอบรม ประกอบไปด้วย การพัฒนาเยาวชน, เทคนิคการเล่นฟุตบอลในแต่ละส่วน, การจัดการแข่งขัน, ฟุตบอลรากหญ้า, การสื่อสารระหว่างผู้ฝึกสอนกับนักกีฬา และ ไทยแลนด์ เวย์ โดยใช้เวลาเรียนทั้งหมด 6 วัน