สมาคมฯ จัดประชุมสภากรรมการครั้งที่ 8/2562

23 ส.ค. 2019 20:24:00

4 months ago

นายกสมาคมฯ เป็นประธาน ประชุมสภากรรมการครั้งที่ 8/2562
Picture

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 ที่ทำการสมาคมฯ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จัดประชุมสภากรรมการ ครั้งที่ 8/2562

การประชุมในครั้งนี้นำโดย พล.ต.อ. ดร. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมฯ พร้อมด้วย คุณลัขณานันท์ ลักษมีธนานันต์ อุปนายกฝ่ายบัญชีและการเงิน, คุณธนศักดิ์ สุระประเสริฐ อุปนายกฝ่ายสื่อสารองค์กร, คุณศุภสิน ลีลาฤทธิ์ อุปนายกฝ่ายจัดการแข่งขัน, คุณกรวีร์ ปริศนานันทกุล เลขาธิการสมาคมฯ 

พร้อมด้วย สภากรรมการ พล.ร.อ. นาวิน ธนเนตร, คุณสมเกียรติ กิตติธรกุล, คุณอนุสรณ์ วงศ์วรรณ, คุณชาติชาย เจียมศรีพงษ์, คุณนันทนี วงศ์อำนิษฐกุล, คุณยุทธนา หยิมการุณ, คุณบริพัฒน์ สมมี, พล.ต.ต. ประยนต์ ลาเสือ, คุณยงยศ พึ่งธรรม รองเลขาธิการฝ่ายกฏหมาย และ คุณพาทิศ ศุภะพงษ์ รองเลขาธิการฝ่ายต่างประเทศ

ภายหลังการประชุม พล.ต.อ. ดร. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมฯ กล่าวว่า "การประชุมสภากรรมการวันนี้ ก็เป็นอีกครั้งประจำเดือนสิงหาคม เป็นเรื่องปกติที่สมาคมฯ จะรายงานการทำงานให้กับสภากรรมการได้ทราบ แล้วก็จะมีบางเรื่องที่ทางสมาคมฯ จะต้องขออนุมัติสภากรรมการ เพื่อไปดำเนินการ"

"อย่างการขออนุมัติ ทำสัญญากับบริษัท ที่ปรึกษาในการสำรวจออกแบบศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ มวกเหล็ก รวมถึงการแก้ไขข้อบังคับบางอย่าง ที่เราจะต้องเตรียมในการประชุมวิสามัญช่วงสิ้นปี เพื่อแก้ไข กฏ ข้อบังคับ ต่างๆ ที่ฟีฟ่า มีการเปลี่ยนแปลง เพราะหลังจากวันที่ 20 สิงหาคม ที่ผ่านมา กฏ กติกา ต่างๆ ฟีฟ่าได้มีการเปลี่ยนแปลงเยอะมาก เราก็ต้องอัพเดท ข้อบังคับของสมาคมฯ เพื่อให้เกิดการรองรับการทำงาน ไม่ให้ขัดแย้งต่อกัน"

โดยวาระสำคัญของการประชุมมีดังนี้ 
วาระที่ 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562
วาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ
- การแต่งตั้งผู้ช่วยผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย 
- ผลการประชุมคณะกรรมการบริหาร และพัฒนาฟุตบอลทีมชาติไทย 
- แผนการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสิน
- ความคืบหน้าการจัดการแข่งขัน AFC U23 Championship 2020 
- ความคืบหน้าการยื่นขอจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลโลก รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี 
วาระที่ 3 เรื่องพิจารณา
- ขออนุมัติการพิจารณาว่าจ้างบริษัทสำรวจ และปรับพื้นที่ศูนย์ฝึกกีฬาฟุตบอลแห่งชาติ อ. มวกเหล็ก จ. สระบุรี
วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ