สมาคมฯ เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ

3 ต.ค. 2019 15:29:00

3 months ago

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา
Picture

เนื่องด้วยการขยายงาน และโครงสร้างขององค์กร สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสมาคมฯ ในตำแหน่งดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ                    

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์                  

จำนวน : 1 อัตรา  (เพศ ชาย/หญิง)

อัตราเงินเดือน :  พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของสมาคมฯ

ลักษณะงานโดยสรุป     

ดำเนินการด้านงานเอกสาร และการประสานงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณวุฒิ และคุณสมบัติที่ต้องการ 

1. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

2. มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี (ฟัง พูด และเขียนหนังสือรูปแบบทางการ และเอกสารโครงการได้เป็นอย่างดี) คะแนน TOEIC ขั้นต่ำ 900 คะแนน, คะแนน IELTS ขั้นต่ำ 8.0

5. หากมีความสามารถในการใช้ภาษาอื่นๆ เพิ่มเติมได้เป็นอย่างดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

6. มีประสบการณ์การทำงาน และทักษะด้านการบริหารโครงการ เข้าใจขั้นตอน และวิธีการจัดทำโครงการเป็นอย่างดี

7. มีทักษะในการสื่อสาร การประสานกับหน่วยงานภายในและภายนอก

8. มีความรับผิดชอบสูง และละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน

9. สามารถทำงานล่วงเวลา และเดินทางตามภารกิจงานได้

วิธีการรับสมัคร   

ส่งเอกสารการสมัครงานทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ และรวมมาเป็น File PDF เดียวกัน โดยเอกสารการรับสมัครประกอบด้วย  

(1) Motivation/cover letter
(2) Background     
(3) Resume /CV 
(4) Supporting documents 

ส่งมาที่  humanresources@fathailand.org  ภายในวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562