สมาคมฯ ร่วมกับ ปตท. ประกาศรายชื่อผู้อบรมโค้ชเบื้องต้น ครั้งที่ 42/2562

9 ต.ค. 2019 10:43:45

7 months ago

สมาคมฯ ร่วมกับ ปตท. ประกาศรายชื่อผู้อบรมโค้ชเบื้องต้น ครั้งที่ 42/2562 ที่ จ. พิษณุโลก
Picture

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประกาศรายชื่อผู้ฝึกสอน ที่ผ่านคุณสมบัติเข้าร่วมอบรมผู้ฝึกสอน หลักสูตร FA Thailand Introductory Course ครั้งที่ 42/2562 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 30 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นายอนุชา มีทอง
2. นายบุญเตียง จันทาศรี
3. นายหริรักษ์ ปสุตนาวิน
4. นายปรพนธ เนติขินันท์
5. นายนรินทร์ ขุนมิน
6. นายสมศักดิ์ อนุสุเรนทร์
7. นายสุรชัย นามใจ
8. นายวัชระ ครุฑผาสุข
9. นายธีรวุฒิ บุตรดี
10. นายวงศกร ไชยชนะ
11. นายธนากร ด่อนดี
12. นายสุรเดช ธงชัย
13. นายเอกชัย เหล็กสิงห์
14. นายกิตติ เซ็นน้อย
15. นายเอกราช ศิริไทย
16. นายปาณัสม์ รัตนะรังรอง
17. นายสุรพันธ์ นิ่มเผือก
18. นายปรัชญา ยิ้มกริ่ม
19. นายวรวุฒิ จันทร์สว่าง
20. นายนพชัย ลักษณวิเชียร
21. นายทองสุข เทียมราช
22. นายจุฑาวัฒน์ กำลังทวี
23. จ่าเอกธีรพล นาคทอง
24. นายพิชิตย์ ใจบุญ
25. นายไพโรจน์ โสคำ
26. พ.อ.อ.ชลากร ศรีวัฒนะ
27. นายดำรง แก้วหล่ำ
28. นายนาวี คงอ้น
29. นายสุริยา อาหาสิเม
30. นายกรีฑา ดิษดี

ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว ให้โทรยืนยันสิทธิ์ที่เบอร์ 02-408-1523 ก่อนวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 หากผู้เข้ารับการอบรมมีรายชื่อ และไม่มาอบรม จะไม่มีสิทธิ์ในการอบรมกับสมาคมฯ ทุกกรณี เป็นเวลา 1 ปี และทั้งหมดจะต้องมารายงานตัว เพื่อเข้าร่วมการอบรมที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเริ่มอบรมในวันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 - 08.30 น. เป็นต้นไป

อนึ่ง หลักสูตรการอบรมดังกล่าว จะจัดไปจนถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 โดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายในการอบรม ซึ่งหัวข้อหลักของการฝึกอบรม ประกอบไปด้วย การพัฒนาเยาวชน, เทคนิคการเล่นฟุตบอลในแต่ละส่วน, การจัดการแข่งขัน, ฟุตบอลรากหญ้า, การสื่อสารระหว่างผู้ฝึกสอนกับนักกีฬา และไทยแลนด์ เวย์ โดยใช้เวลาเรียนทั้งหมด 6 วัน