สมาคมฯ เปิดอบรมคอร์ส ซีไลเซนส์ ที่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ-ธนบุรี

18 เม.ย. 2017 09:44:00

1 year ago

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เปิดอบรมหลักสูตร AFC 'C' Coaching ที่ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ-ธนบุรี
Picture

เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ-ธนบุรี สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เปิดการอบรม AFC 'C' Coaching Certificate Course ระหว่างวันที่ 17-30 เมษายน พ.ศ. 2560

การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณ ทรงยศ กลิ่นศรีสุข เป็นวิทยากร โดยมี คุณ ไพบูลย์ เลิศวิมลรัตน์, คุณ อรุณ ตุลย์พัฒนางกูร เป็นผู้ช่วยวิทยากร โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 24 ท่าน อันประกอบไปด้วย

1. นายพันธมิตร พงษ์สนิท
2. Mr. MUNZE ULRICH
3. นายอนันต์ คงสวัสดิ์
4. นายพลพีร์ คมน์ธนะวัฒน์
5. นายทิตย์อุทัย หลำภักดี
6. นายธนัตถ์ ศุภสุทธิกุล
7. นายเฉลิม น้อยสอนเจริญ
8. นายสรยุทธ บุตรดีสุวรรณ
9. นายธวัชชัย แก้วเนตร
10. นายบัณฑิต เทียบทอง
11. นายจิรวัฒน์ ใจสม
12. นายนัชตพงศ์ เฟื่องฟูพงศ์
13. นายทวน นามวงสี
14. นายเจตนิพัทธ์ พงษ์กีรติกุนกร
15. นายพร้อมพงศ์พรรณ บุญราช
16. นายอดิศักด์ ศรีงาม
17. นายธนากร ปราณี
18. นายวิรัช วิเศษสินธุ์
19. นายปิติพงษ์ ทรงบันดิษฐ์
20. นายธีรเดช จรเสมอ
21. นายเมธา คุณาไท
22. นายรณชัย จินาเกตุ
23. นาย วิษณุพงษ์ ทองเจิม
24. นายปิยะนัฐ ไชยอุดม

สำหรับการอบรมดังกล่าวผู้ที่เข้าอบรมจะต้องมีใบอนุญาตระดับ T-License หรือ ผ่านหลักสูตร FA Introductory และเมื่อผ่านการอบรมหลักสูตร AFC 'C' Coaching Certificate Course แล้วนั้นจะได้รับใบประกาศนียบัตร และจะต้องทำงานในวงการฟุตบอลไทยเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี เพื่อเข้าอบรมหลักสูตร AFC 'B' Coaching Certificate Course ต่อไป