สมาคมฯจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่ผ่านการอบรม AFC 'C' Coaching Course

19 เม.ย. 2017 11:51:07

1 year ago

สมาคมจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่โค้ชที่ผ่านการอบรม AFC “C” Coaching Certificate Course จำนวน 48 คน
Picture

วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องเธียร์เตอร์ ชั้น 4 ตึกการกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่ผ่านการอบรม AFC “C” Coaching Certificate Course จำนวน 48 คน ในเดือน พฤศจิกายน 2559 และ เดือนมกราคม 2560 ที่จังหวัดตรัง, จังหวัดพิจิตร และกรุงเทพฯ

พิธีมอบในครั้งนี้ พล.ต.อ. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมในคอร์สดังกล่าว จะสามารถทำหน้าที่ในการแข่งขันฟุตบอล และสามารถต่อยอดเข้าร่วมการอบรม AFC “B” Coaching Certificate Course

ภายในพิธีมอบ พล.ต.อ. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมฯ กล่าวว่า "การอบรม AFC ‘C’ Coaching Certificate Course หรือ การอบรมหัวหน้าผู้ฝึกสอนในระดับ ‘C’ License ครั้งนี้ถือเป็น การเดินหน้าพัฒนาบุคลากรผู้ฝึกสอนอย่างต่อเนื่องของวงการฟุตบอลไทย"

"สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ มีเป้าหมายสร้างบุคลากรอย่างต่อเนื่องภายใน 4 ปี จะต้องฝึกอบรมโค้ชระดับต่าง ๆ คือ โปรไลเซนต์ จำนวน 48 คน ‘A’ License จำนวน 432 คน ‘B’ License จำนวน 936 คน ‘C’ License จำนวน 2,066 คน และ อินโทรดักโตรี่ จำนวน 3,500 คน"

"บุคลากรโค้ช ถือว่ามีความสำคัญ ต่อการสร้างน้องๆ นักกีฬาฟุตบอล ที่จะเก่งได้ก็ต้องได้รับการปลูกฝัง การฝึกสอนที่ดี ฉะนั้นโค้ชเองจะต้องมีความรู้ ความสามารถ และเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เพื่อนำความรู้มาต่อยอดในการสร้างนักกีฬาสายเลือดใหม่ให้ก้าวขึ้นมาประดับวงการฟุตบอลไทย เพราะเป้าหมายของเราคือฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย ยิ่งเรามีบุคลากรโค้ชที่มีคุณภาพมากเท่าไหร่ สัดส่วนของนักกีฬาในระดับเยาวชนของเราก็จะมีมากขึ้นด้วย "

"วันนี้ ขอแสดงความยินดีกับผู้ฝึกสอนทุกท่าน ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร AFC ‘C’ Coaching Certificate Course ขอให้ทุกท่านนำความรู้ไปต่อยอดในระดับที่สูงขึ้น และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ เพื่อนำไปพัฒนานักกีฬาฟุตบอลที่มีความรู้ความสามารถ และก้าวขึ้นมาช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานที่ดีให้กับวงการฟุตบอลไทยต่อไป"

สำหรับรายชื่อผู้ที่ผ่านการอบรม AFC “C” Coaching Certificate Course จำนวน 48 คน มีดังนี้

1. นายพิสิษฐ์ ตรียาพงษ์
2. นายธีรธาดา จำรัส
3. นายแวหามพนาวาวี หะยีอาชา
4. นายชายชาญ เขียวเสน
5. นายสรศักดิ์ แรตสอน
6. นายรณกร กำหนดศรี
7. นายธงชาญ สีชมภูพาน
8. นายชนาธิป เจริญศัสตรารักษ์
9. นายอดินันท์ หวังพิทยา
10. ด.ต.สุนทร สิงห์กลิ่น
11. นายไตรรงค์ ผู้ดี
12. นายนาคิน ธรรมสุวรรณ
13. นายวรเดช ภูประไพ
14. นายสรวิทย์ โสวะภาสน์
15. นายสุชาติ รุ่งเรือง
16. นายวรพรรณ ตุ่นต้น
17. นายวิวัฒน์ จันทบุตร
18. นายนิพนธ์ มาลานนท์
19. นายพิพัฒน์ ต้นกันยา
20. นายซารีฟ สายนุ้ย
21. นายดำรงศักดิ์ บุญม่วง
22. นายจักรกฤษณ์ สุจริตธุรการ
23. นายรัฐพล อัฐวงศ์
24. นายประทีป เสนาลา
25. นายบรรพงน์ ชัยชนะเดช
26. นายชินโชติ นาทะสัน
27. นายวิชากุล ทุมจารย์
28. นายกิตติยุทธ พุทธครู
29. นายอำนาจ รักประเสริฐ
30. นายนพชัย เก่าบ้านใหม่
31. นายเจษฎา จิตสวัสดิ์
32. นายธนวัต รอดคุ้ม
33. นายศุภชัย คมศิลป์
34. นายศักดา เจิมดี
35. นายนริศ ทวีกุล
36. นายนันทวัฒน์ แทนโสภา
37. นายพีรพงศ์ พิชิตโชติรัตน์
38. นายชาตรี ฉิมทะเล
39. นายจักรพันธ์ พรใส
40. Mr.Matthew Smith
41. นายบริพัทธ์ สูนรอด
42. Mr.Luis Filpe Ppena Viegas
43. นายปรมัต พรหมแก้ว
44. นายนัทพงศ์ ทอดสนิท
45. นายประสิทธิ์ เทาดี
46. นายสุเมธ อยู่โต
47. นายสุริยันต์ แจ่มแจ้ง
48. นายฐเดช กุลศิริ