สมาคมฯ และ บริษัท ไทยลีก จำกัด ประกาศรับสมัครฝ่ายบัญชีและการเงิน

19 เม.ย. 2017 12:42:00

1 year ago

สมาคมฯ และ บริษัท ไทยลีก จำกัด ประกาศรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน แผนกละ 3 ตำแหน่ง
Picture

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ บริษัท ไทยลีก จำกัด ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสมาคมฯ ดังนี้

รับสมัครงานด่วน (สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ)

เจ้าหน้าทีฝ่ายบัญชี 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
- วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
- อายุ 25-35 ปี
- มีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้ว 2 ปี
- มีความรู้ในการทำโปรแกรมบัญชี EXPRESS
- มีใบรับรองการผ่านงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถทำงานล่วงเวลาได้

เจ้าหน้าที่การเงิน 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
- วุฒิปริญญาตรี
- อายุ 25-35 ปี
- มีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้ว 2 ปี
- มีความรู้ความชำนาญการรวบรวมเอกสารในการเบิก-จ่าย
- สามารถจัดระเบียบการจัดเก็บได้อย่างเป็นระบบ
- สามารถทำงานล่วงเวลาได้
- มีใบรับรองการผ่านงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รับสมัครงานด่วน ( บริษัท ไทยลีก จำกัด )

เจ้าหน้าทีฝ่ายบัญชี 2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
- วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
- อายุ 25-35 ปี
- มีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้ว 2 ปี
- มีความรู้ในการทำโปรแกรมบัญชี EXPRESS
- มีใบรับรองการผ่านงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถทำงานล่วงเวลาได้

เจ้าหน้าที่การเงิน 2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
- วุฒิปริญญาตรี
- อายุ 25-35 ปี
- มีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้ว 2 ปี
- มีความรู้ความชำนาญการรวบรวมเอกสารในการเบิก-จ่าย
- สามารถจัดระเบียบการจัดเก็บได้อย่างเป็นระบบ
- สามารถทำงานล่วงเวลาได้
- ใบรับรองการผ่านงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

กรอกใบสมัครที่นี่

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณ ธาดา ภักดีศุภผล (ฝ่ายบุคคลสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย) เบอร์โทรศัพท์ +66885535121, E-Mail : kunmai2528@gmail.com