สมาคมฯ จัดพิธีปิดการอบรมโค้ชเบื้องต้น ครั้งที่ 10/2563

21 มี.ค. 2020 19:46:00

3 months ago

สมาคมฯ จัดพิธีปิดการอบรมโค้ชเบื้องต้น ครั้งที่ 10/2563 ที่ จ. ปราจีนบุรี
Picture

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสายมิตรศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จัดพิธีปิดการอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตร FA Thailand Introductory Course ครั้งที่ 10 ประจำปี 2563 ขึ้น

ภายในพิธีปิดการอบรม นำโดย นายปิยพันธุ์ ชะบา วิทยากร, นายทวีศักดิ์ โมราศิลป์ วิทยากรผู้ช่วย และผู้รับการอบรมทั้ง 30 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นายนพรัฐ วังคีรี
2. นายศรายุทธ พูลทรัพย์
3. นายคมจิตร สิงหาวาปี
4. นายสมชาย ลิตตา
5. นายภาณุวัฒน์ เทียมพัฒน์
6. นายวิทยา อินทจันทร์
7. นายธนกฤต ประสิทธิ์สุข
8. นายสมพร มัชการ
9. นายวีระพล สุขแสวง
10. นายสมชาย สาลี
11. นายจักรพงศ์ ใจคง
12. นายวีระชัย ทรัย์ประเสริฐ
13. นายกิตติ สินธวนิธิ
14. นายพีรธร ทัตตะกิตติยา
15. นายอภิชิต หาญไชย
16. นายชัยธรรมรุฐ สิทธิคลังทอง
17. นายจีฮาน มะมิง
18. นายอัครพล ยอมิน
19. นายสันติพัฒน์ เทียกลาด
20. ด.ต.ภาคิน ชัยเกียรติก้อง
21. นายอัครวัฒน์ คงแจ่ม
22. นายณรงคืศักดื์ ขันมาก
23. นายนิติพงษ์ มูลวงษ์
24. นายธนชิต สนามทอง
25. นายสุภชัย ภูผา
26. นายวรากร อรชร
27. นายเกื้อกูล ศรีชัยแสง
28. นายธนาเวธน์ รักษ์ศิริ
29. นายธีรพงษ์ สว่างศรี
30. นายธนะวิทย์ ชวศิลป์

สำหรับหลักสูตร FA Thailand Introductory Course ถือเป็นหลักสูตรเบื้องต้นสำหรับทุกคน ที่ต้องการเป็นผู้ฝึกสอน ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 6 วัน โดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายในการอบรมแต่อย่างใด ซึ่งหัวข้อหลักของการฝึกอบรม ประกอบไปด้วย

1. การพัฒนาเยาวชน
2. เทคนิคการเล่นฟุตบอลในแต่ละส่วน
3. การจัดการแข่งขัน
4. ฟุตบอลรากหญ้า
5. การสื่อสารระหว่างผู้ฝึกสอนกับนักกีฬา
6. เทคนิคและทักษะ
7. ไทยแลนด์ เวย์

สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร FA Thailand Introductory Course จะสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร AFC 'C' Coaching Certificate Course ได้ต่อไป