ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรม หลักสูตร AFC ‘Pro’ Diploma Coaching Course ปี 2562

22 มิ.ย. 2020 10:24:24

1 month ago

สมาคมฯ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมผู้ฝึกสอน หลักสูตร AFC ‘Pro’ Diploma Coaching Course ประจำปี 2562
Picture

ตามที่ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดอบรม AFC ‘Pro’ Diploma Coaching Course ประจำปี 2562 อันเป็นหลักสูตรสูงสุดสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล ตามที่สมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย (AFC) กำหนด นั้น

สมาคมฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร AFC ‘Pro’ Diploma Coaching Course ประจำปี 2562 สำหรับผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลฯ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร AFC ‘Pro’ Diploma Coaching Course (วันที่ 28 มกราคม 2562 ถึง 14 มีนาคม 2563)

1. นายศิริศักดิ์ ยอดญาติไทย
2. นายญาณวิทย์ คันธราษฎร์
3. นายเอกลักษณ์ ทองอ่ำ
4. นายจิราวัฒน์ ไหลนานานุกูล
5. นายสระราวุฒิ ตรีพันธ์
6. นายเจตนิพัทธ์ รชตเฉลิมโรจน์
7. นายสุรพงษ์ คงเทพ
8. นายทวีศักดิ์ โมราศิลป์
9. นายอลงกรณ์ ทองอ่ำ
10. นายอัคถภรณ์ ชลิตาภรณ์
11. นายรังสรรค์ วิวัฒน์ชัยโชค
12. นายอิสสระ ศรีทะโร
13. นายประจักษ์ เวียงสงค์
14. MR. KATO MITSUO
15. MR. MARCO GOCKEL
16. MR. SHIYAZ MOHAMED
17. MR. JORG PETER STEINEBRUNNER
18. MR. SEOL KIHYEON
19. MR. KIM NAM IL

โดยผู้ที่ผ่านการอบรมทั้งหมด สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จะมีการแจ้งวัน เวลา และสถานที่ในการรับใบประกาศนียบัตรให้ทราบภายหลัง

ทั้งนี้ สามารถสอบถามระเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทร : 095-914-1046 และ 02-408-1523 ในวันและเวลาทำการ