ฟีฟ่าอนุมัติเงินเยียวยาโควิด-19 แก่ประเทศสมาชิก

26 มิ.ย. 2020 12:01:00

3 months ago

ฟีฟ่าอนุมัติเงินเยียวยาโควิด-19 แก่ประเทศสมาชิก หลังจากที่ฟุตบอลได้รับผลกระทบจากโควิด-19
Picture

จากการที่สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) ได้มีการจัดประชุมสภากรรมการบริหาร ผ่านการประชุมออนไลน์ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ 2563 นั้น สมาคมกีฬาฟุตบอลเเห่งประเทศไทยฯ ขอเเเจ้งให้ทราบว่าสภากรรมการบริหารฟีฟ่าได้มีมติอนุมัติเงินเยียวยาแก่ประเทศสมาชิก ชาติละ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ราว 30.9 ล้านบาท) จากการที่วงการฟุตบอลทั่วโลก ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นอกจากนี้ ยังมอบเงินเพิ่มเติมจำนวน 5 แสนดอลลาร์สหรัฐ (ราว 15.45 ล้านบาท) โดยมีจุดประสงค์เฉพาะ สำหรับการพัฒนาฟุตบอลหญิง เท่านั้น โดยฟีฟ่าได้กำหนดกรอบวัตถุประสงค์การใช้เงินเยียวยา ซึ่งสมาคมกีฬาฟุตบอลเเห่งประเทศไทยฯ จะต้องปฎิบัติอย่างเคร่งครัดดังนี้

•ใช้เพื่อจัดแข่งขันกีฬาฟุตบอลในทุกระดับ (ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐ และสถานการณ์การระบาดของโรคในประเทศนั้นๆ)

•ใช้เพื่อนำไปปฏิบัติตามหลักการจัดแข่งขันที่จัดทำขึ้นโดยฟีฟ่า รวมถึงมาตรการทางสาธารณสุข

•ใช้กับการบริหารจัดการทีมชาติในทุกรุ่นอายุ ให้สามารถกลับมาร่วมแข่งขันได้อีกครั้ง

•ใช้ในการจ่ายค่าจ้างให้กับเจ้าหน้าที่ และการจ้างเจ้าหน้าที่เดิมให้กลับมาปฎิบัติงานอีกครั้ง หากมีความจำเป็น

•ใช้ในการบำรุงรักษาโครงสร้างสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอล

•ใช้สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เพื่อให้สมาคมฯ สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้

อนึ่ง ฟีฟ่าได้กำหนดเงื่อนไขการชำระเงินโดยเเบ่งเป็น 2 งวด งวดเเรกภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2563 เป็นจำนวนเงิน 5 แสนดอลลาร์สหรัฐ พร้อมเงินสำหรับการพัฒนาฟุตบอลหญิงอีกจำนวน 5 แสนดอลลาร์สหรัฐ เเละงวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 5 แสนดอลลาร์สหรัฐ โดยจะทำการชำระเงินหลังจากฟีฟ่าได้ตรวจสอบรายงานการใช้เงินงวดเเรกของสมาคมฯ รวมถึงเงินเพิ่มเติมที่มอบให้สำหรับการพัฒนาฟุตบอลหญิง ซึ่งจะต้องเป็นไปตามกรอบวัตถุประสงค์ที่ฟีฟ่ากำหนดไว้ โดยมีกำหนดชำระเงินงวดที่ 2 ภายในเดือน มกราคม พ.ศ 2564

ทั้งนี้ ฟีฟ่าจะส่งผู้ตรวจสอบบัญชี เข้ามาทำการตรวจสอบสมาคมกีฬาฟุตบอลเเห่งประเทศไทยฯ ว่ามีการนำเงินเยียวยาไปใช้อย่างโปร่งใส และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่