สมาคมฯ ประกาศเปิดรับสมัครข้อเสนอเพื่อคัดเลือกตัวแทนบริหารสิทธิประโยชน์

10 ก.ค. 2020 10:00:00

1 month ago

สมาคมฯ ประกาศเปิดรับสมัครข้อเสนอเพื่อคัดเลือกตัวแทนบริหารสิทธิประโยชน์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๗๑
Picture

ด้วยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สมาคม) มีความประสงค์จะคัดเลือกตัวแทนบริหารสิทธิประโยชน์อย่างเป็นทางการ (Official Sponsorship Agency) ของสมาคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๗๑ เพื่อให้สมาคมสามารถนำสิทธิประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการแข่งขันกีฬาฟุตบอล สำหรับสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาฟุตบอลของชาติ

สมาคม จึงขอประกาศเชิญชวนผู้สนใจและมีคุณสมบัติ และมีความสนใจจะเข้าร่วมพัฒนากีฬาฟุตบอลไทย ในฐานะตัวแทนบริหารสิทธิประโยชน์อย่างเป็นทางการของสมาคม นำเสนอแผนงานและเงื่อนไข พร้อมเอกสารยืนยันคุณสมบัติของท่านมาที่คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกตัวแทนบริหารสิทธิประโยชน์ ณ ที่ทำการสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคาร ๔๐ ปี การกีฬาแห่งประเทศไทย (อาคาร ๒) เลขที่ ๒๘๖ ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๔๐ ภายในวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ สิ้นสุดการรับข้อเสนอเวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา และจะประกาศผลการคัดเลือกให้ทราบโดยทั่วกัน ภายในวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สำหรับ ผู้สนใจและมีคุณสมบัติตามข้อกำหนด และมีความสนใจจะเข้าร่วมพัฒนากีฬาฟุตบอลไทย ในฐานะตัวแทนบริหารสิทธิประโยชน์อย่างเป็นทางการของสมาคมฯ สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/3gK2P45