สมาคมฯ, อบจ. ชลบุรี, สมาคมกีฬาชลบุรี จัดพิธีปิดอบรมโค้ช FA Introductory Course

16 ก.ย. 2020 15:06:20

2 weeks ago

สมาคมฯ ร่วมกับ อบจ. ชลบุรี และสมาคมกีฬาชลบุรี จัดพิธีปิดการอบรมโค้ชหลักสูตร FA Introductory Course ครั้งที่ 12/2563
Picture

วันที่ 13 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมมาร์ติน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งประเทศไทย วิทยาเขตชลบุรี สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี จัดพิธีปิดการอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตร FA Thailand Introductory Course ครั้งที่ 12 ประจำปี 2563

พิธีปิดการอบรม รับเกียรติจาก วิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี, ปรีชา ศรีเขียวพงษ์ ที่ปรึกษาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี, ธนศักดิ์ สุระประเสริฐ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลจังหวัดชลบุรี, ดารัตน์ สุรักขะกะ ผอ.กองการท่องเที่ยวและกีฬา, พ.อ.อ. พีระพงษ์ เวชบุตร นักสันทนาการชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการกีฬา, นิภาพร รัตนปริยนุช นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย ทรงยศ กลิ่นศรีสุข วิทยากร, เอกลักษณ์ ทองอ่ำ วิทยากรผู้ช่วย และผู้เข้าอบรมจำนวน 30 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นางสาวกาญจนา สังข์เงิน
2. นางสาวกุลวรางค์ ปัสสาจันทร์
3. นางสาวแก้ว ศรีจันทร์
4. นางสาวจิราภรณ์ มงคลดี
5. นางสาวโชติมณี ทองมงคล
6. นางสาวนันทนา สีละสาร
7. นางสาวปานทิพย์ ราวิวัตร
8. นางสาวพรนภา อุ่นสา
9. นางสาวรัตติกาล ทองสมบัติ
10. นางสาวสมฤทัย ฉิมพลี
11. นางสาวสโรชา ผ่องฉาย
12. นางสาวเสาวลักษ์ เพ็งงาม
13. นายกนก เร้าเรืองวัฒนากุล
14. นายเกรียงไกร กุลวงค์
15. นายไกรวิทย์ หิรัญเอื้อวรากุล
16. นายจันทรเดช ศิริบุตร
17. นายณัฐพล โสนารินทร์
18. นายณัฐวุฒิ ชดประสิทธิ์
19. นายธนวัฒน์ อาจวารินทร์
20. นายธีรชัย จุลเจือ
21. นายปิติวัฒน์ สุขสงวน
22. นายพชร แก่นจันทร์
23. นายพิพัฒน์ ณีวงศ์
24. นายพิษณุ เพิ่มทรัพย์
25. นายมนูธรรม เทียบแสน
26. นายวศิน โชติพินทุ
27. นายวิศรุต ศรีจันทร์
28. นายวีรยุทธ เรืองสวัสดิ์
29. นายสุทัศน์ วงภูดร
30. นายสุรวุฒิ แก้วกล้า

สำหรับหลักสูตร FA Thailand Introductory Course ถือเป็นหลักสูตรเบื้องต้นสำหรับทุกคน ที่ต้องการเป็นผู้ฝึกสอน ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 6 วัน โดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายในการอบรมแต่อย่างใด ซึ่งหัวข้อหลักของการฝึกอบรม ประกอบไปด้วย

1. การพัฒนาเยาวชน
2. เทคนิคการเล่นฟุตบอลในแต่ละส่วน
3. การจัดการแข่งขัน
4. ฟุตบอลรากหญ้า
5. การสื่อสารระหว่างผู้ฝึกสอนกับนักกีฬา
6. เทคนิคและทักษะ
7. ไทยแลนด์ เวย์

สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร FA Thailand Introductory Course จะสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร AFC 'C' Coaching Certificate Course ได้ต่อไป