สมาคมฯ ประชุมสภากรรมการ ประจำเดือนตุลาคม 2563

8 ต.ค. 2020 16:04:21

2 weeks ago

นายกสมาคมฯ เป็นประธานการประชุมสภากรรมการ ประจำเดือนตุลาคม 2563
Picture

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 ที่ทำการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้มีการประชุมสภากรรมการ ประจำเดือนตุลาคม 2563 การประชุมครั้งนี้ นำโดย พล.ต.อ.ดร.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมฯ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายพาทิศ ศุภะพงษ์ เลขาธิการฯ

อุปนายกสมาคมฯ ประกอบด้วย นายอรรณพ สิงห์โตทอง อุปนายกฝ่ายพัฒนาฟุตบอลเยาวชน, นางลัขณานันท์ ลักษมีธนานันต์ อุปนายกฝ่ายบัญชีและการเงิน, นางสาวศิริมา พานิชชีวะ อุปนายกฝ่ายฟุตบอลหญิง

สภากรรมการ ประกอบด้วย พล.ร.ต.นิกูล อินทรสุวรรณ, นายมิตติ ติยะไพรัช, รศ.ดร.วิชิต คำนึงสุขเกษม, นาย บริพัฒน์ สมมี และร่วมประชุมผ่านทางวีดิโอคอนเฟอเรนซ์ ประกอบด้วย นายยุทธนา หยิมการุณ, นายธวัช อุยสุย, นายทรงเกียรติ ลิ้มอรุณรักษ์, นายสมเกียรติ กิตติธรกุล, นายณัฐ ชยุติมันต์ และ นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ

นอกจากนี้ยังมี พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน โฆษกสมาคมฯ, นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยลีก จำกัด, มร. เบนจามิน ตัน ผู้อำนวยการฝ่ายคลับไลเซนซิง และ นาย ปิยภัทร สโรบล รองเลขาธิการฝ่ายต่างประเทศ เข้าร่วมประชุม

โดยวาระการประชุม มีดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ประจำเดือนกันยายน 2563 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

3.1. สภากรรมการรับทราบ การตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลไทยลีก เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และเข้าใจถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น

3.2. สภากรรมการรับทราบ การตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลไทยลีก 3 เพื่อเปิดโอกาสให้สโมสรฟุตบอลไทยลีก 3 ในภูมิภาคต่างๆ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และเข้าใจถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น

3.3. สภากรรมการรับทราบ รูปแบบและแนวทางการถ่ายทอดสดฟุตบอลไทย ในฤดูกาล 2020 และ ฤดูกาล 2021-2028

3.4. การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลรายการ โตโยต้า ไทยลีก (15 ประเทศทั่วเอเชีย) ผ่าน 1 Play Sports (OTT)

3.5. สภากรรมการรับทราบ รูปแบบการจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพ แบบ New Normal ในแต่ละสนาม

3.6. สภากรรมการรับทราบ รายงานสรุปผลการตรวจ COVID-19 ก่อนการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19