สมาคมฯ ประกาศเปิดรับข้อเสนอเพื่อคัดเลือกผู้รับสิทธิ์ผลิตชุดกีฬา และลูกฟุตบอล

6 พ.ย. 2020 13:05:00

2 weeks ago

สมาคมฯ ประกาศเปิดรับข้อเสนอเพื่อคัดเลือกผู้รับสิทธิ์ผลิตชุดกีฬา และลูกฟุตบอล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๗๑
Picture

สืบเนื่องจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สมาคม) มีความประสงค์จะคัดเลือกผู้รับสิทธิ์ในการผลิตชุดกีฬา และลูกฟุตบอล, ลูกฟุตซอล, ลูกฟุตบอลชายหาด รวมถึงลูกฟุตบอลที่ระลึกของสมาคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๗๑ เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมของสมาคม นักกีฬา คณะผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ สำหรับใช้ในการแข่งขัน, ฝึกซ้อม หรือกิจการอื่น ๆ อันเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนากีฬาฟุตบอลของชาติ

ในการนี้ บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้รับมอบสิทธิ์ในการขายและบริหารสิทธิประโยชน์ของสมาคม จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมยื่นข้อเสนอ เพื่อรับการคัดเลือกกับ บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) โดยนำเสนอแผนงานและเงื่อนไข พร้อมเอกสารยืนยันคุณสมบัติ มาที่คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ ณ บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาเลขที่ ๑๒๓๑/๔๒๐ ซอยลาดพร้าว ๙๔ (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น. และจะประกาศผลการคัดเลือกให้ทราบโดยทั่วกัน ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สำหรับ ผู้สนใจและมีคุณสมบัติตามข้อกำหนด และมีความสนใจจะเข้าร่วมพัฒนากีฬาฟุตบอลไทย ในฐานะผู้รับสิทธิ์ผลิตชุดกีฬา และลูกฟุตบอลของสมาคมฯ สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ตามเอกสารดังต่อไปนี้

ประกาศ เรื่อง เรียนเชิญยื่นข้อเสนอเพื่อรับการคัดเลือกเป็นผู้รับสิทธิผลิตและจำหน่ายลูกฟุตบอล - https://bit.ly/2JIeC7R
ประกาศ เรื่อง เรียนเชิญยื่นข้อเสนอเพื่อรับการคัดเลือกเป็นผู้รับสิทธิผลิตชุดกีฬา - https://bit.ly/3mXa4sn