ฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสิน สมาคมฯ จัดอบรม Replay Operator รุ่นที่ 3

17 พ.ย. 2020 16:25:54

1 week ago

ฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสิน สมาคมฯ จัดอบรม Replay Operator รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 1
Picture

เมื่อวันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ณ ตึกจิตต์อุทัย ฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสิน สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดอบรมโครงการ Replay Operator รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 1

การอบรมครั้งนี้ นำโดย พ.จ.อ. ปรีชา กางรัมย์ วิทยากร VAR, นายยศรัณย์ โควสุรัตน์ และ นายอัครพล บินมายิด วิทยากรจากบริษัท ไอ-สปอร์ต จำกัดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สมาคมฟุตบอลฯและเจ้าหน้าที่ บริษัท ไทยลีก จำกัด ที่เข้าร่วมอบรม 15 ท่าน

วัตถุประสงค์ ของการอบรมครั้งนี้ คือการ เพิ่มความรู้ทางภาคทฤษฎีสำหรับการใช้ระบบ VAR ฝึกปฏิบัติการทำหน้าที่ Replay Operator (RO) และเพื่อเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ Replay Operator (RO) ให้มีจำนวนเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ในรายการแข่งขันฟุตบอล โตโยต้า ไทยลีก