สภากรรมการ มีมติแต่งตั้ง อุปนายกฯ-กรรมการกลาง แทนตำแหน่งที่ว่างลง

17 พ.ย. 2020 16:36:05

1 week ago

สภากรรมการ สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยฯ มีมติแต่งตั้ง อุปนายกฯ-กรรมการกลาง แทนตำแหน่งที่ว่างลง
Picture

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 ภายในสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้มีการประชุมสภากรรมการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยมี พล.ต.อ.ดร. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมฯ เป็นประธาน 

อุปนายกสมาคมฯ ประกอบด้วย ดร.ลัขณานันท์ ลักษมีธนานันต์, นายยุทธนา หยิมการุณ และนางศิริมา พานิชชีวะ ร่วมประชุมผ่านทางวีดิโอคอนเฟอเรนซ์ พร้อมด้วย นายพาทิศ ศุภะพงษ์ เลขาธิการสมาคมฯ

สภากรรมการ ประกอบด้วย รศ.ดร. วิชิต คะนึงสุขเกษม, พล.ร.ต.นิกูล อินทรสุวรรณ, นายสมเกียรติ กิตติธรกุล, นายธวัช อุยสุย, นายณรงค์ ห้วยหงส์ทอง และ นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ, นายบริพัฒน์ สมมี, นายณัฐ ชยุติมันต์ ร่วมประชุมผ่านทางวีดิโอคอนเฟอเรนซ์

นอกจากนี้ยังมี นายยงยศ พึ่งธรรม รองเลขาธิการฝ่ายกฎหมาย, นายปิยภัทร สโรบล รองเลขาธิการฝ่ายต่างประเทศ และ พล.ต.ท. อำนวย นิ่มมะโน ร่วมประชุมผ่านทางวีดิโอคอนเฟอเรนซ์

โดยภายในการประชุมดังกล่าว มีวาระสำคัญๆ ดังนี้

- ที่ประชุมสภากรรมการ ได้มีมติแต่งตั้ง นายธนศักดิ์ สุระประเสริฐ เป็นอุปนายกฝ่ายสื่อสารองค์กรสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ และมีมติแต่งตั้งกรรมการกลางแทนตำแหน่งที่ว่างลง ประกอบด้วย นายศศิศ สิงโตทอง ผู้จัดการทีม สโมสร ชลบุรี เอฟซี และ นายพงษ์ศักดิ์ มูลสาร ประธานสโมสร อุบล ครัวนภัส เอฟซี

นอกจากนี้ ในการประชุมสภากรรมการ ประจำเดือนตุลาคม ที่ผ่านมา สภากรรมการได้มีมติแต่งตั้ง นายยุทธนา หยิมการุณ เป็นอุปนายกฝ่ายจัดการแข่งขัน

- ที่ประชุมสภากรรมการ มีมติให้ พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน เป็นประธานคณะกรรมการศึกษากรณีที่ สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) แนะนำให้ประเทศสมาชิก แก้ไขปรับปรุง การจัดวางหมวดหมู่ และหัวข้อ ในข้อบังคับลักษณะปกครอง ของแต่ละประเทศสมาชิก ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับสากล สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นไปในรูปแบบที่คล้ายคลึงกับข้อบังคับของฟีฟ่า

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของสโมสรสมาชิกของแต่ละประเทศสมาชิก ในกรณีที่เมื่อเกิดการร้องเรียนไปยังฟีฟ่า ทางฟีฟ่าจะสามารถตรวจสอบข้อเท็จจริง ได้ถูกต้องและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมสภากรรมการมีมติ ให้คงสภาพสโมสรสมาชิกในระดับ Thailand Amateur League (TA) เนื่องจากในฤดูกาล 2020 สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยไม่สามารถจัดการแข่งขันฟุตบอล Thailand Amateur League (TA) ได้จากเหตุสุดวิสัยของการแพร่ระบาดของโควิด-19