สภากรรมการ รับทราบแนวทางการพัฒนาบุคลากรผู้ฝึกสอนฟุตบอล

17 พ.ย. 2020 17:44:00

1 week ago

สภากรรมการ รับทราบแนวทางการพัฒนาบุคลากรผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล ในประเทศไทย
Picture

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 ภายในสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้มีการประชุมสภากรรมการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยมี พล.ต.อ.ดร. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมฯ เป็นประธาน

โดยภายในการประชุมดังกล่าว มีเรื่องสำคัญที่แจ้งต่อสภากรรมการรับทราบ ดังนี้

- ที่ประชุมสภากรรมการ รับทราบ เรื่องการพัฒนาบุคลากรในวงการฟุตบอล ผู้ฝึกสอนในแต่ละระดับ และจำนวนของวิทยากรในประเทศไทย ประจำปี 2563

ปัจจุบัน วิทยากรในประเทศไทย มีทั้งหมดจำนวน 17 คน สามารถทำหน้าที่เป็นวิทยากรอบรมผู้ฝึกสอนได้ตั้งแต่ระดับ บี ไลเซนส์, ซี ไลเซนส์ และ ผู้ฝึกสอนเบื้องต้น (Introductory) ทั้งนี้ มี จำนวน 3 คน สามารถทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยวิทยากรระดับ โปร ไลเซนส์ และ เอ ไลเซนส์ ได้

โดยเป้าหมายของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ในการเข้าเป็นประเทศสมาชิกที่สามารถอบรมผู้ฝึกสอนได้ทุกประเภท นั้น ในปี 2021 จะต้องมีวิทยากรที่สามารถอบรมผู้ฝึกสอนระดับ เอ ไลเซนส์ ได้ และในปี 2022-23 จะต้องมีวิทยากรที่สามารถอบรมผู้ฝึกสอนระดับ โปร ไลเซนส์ ได้

ขณะที่ ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ฝึกสอนระดับ ต่างๆ ดังนี้ ระดับ โปร ไลเซนส์ จำนวน 39 คน, ระดับ เอ ไลเซนส์ จำนวน 120 คน, ระดับ บี ไลเซนส์ จำนวน 254 คน, ระดับ ซี ไลเซนส์ จำนวน 1,629 คน และ ผู้ฝึกสอนเบื้องต้น (Introductory) จำนวน 1,679 คน