สภากรรมการ มีมติอนุมัติบทลงโทษเพิ่มเติมระเบียบการแข่งขันฟุตบอลลีกหญิง

18 พ.ย. 2020 15:25:36

1 week ago

สภากรรมการ มีมติอนุมัติบทลงโทษเพิ่มเติมระเบียบการแข่งขันฟุตบอลไทย วีเมนส์ ลีก
Picture

ในการประชุมสภากรรมการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา สภากรรมการ ได้มีมติอนุมัติบทลงโทษเพิ่มเติมระเบียบการแข่งขันฟุตบอลไทย วีเมนส์ ลีก โดยมีข้อความบทลงโทษเพิ่มเติมในระเบียบการแข่งขัน ดังนี้

เพิ่มข้อ “16. บทกำหนดโทษสำหรับนักกีฬาฟุตบอล การคาดโทษ และการห้ามลงการแข่งขันรวมทั้งโทษสำหรับเจ้าหน้าที่ทีม ทีม และกองเชียร์”

16.1 ผู้เล่นที่ถูกคาดโทษ (ได้รับใบเหลือง) หรือถูกให้ออกจากการแข่งขัน (ได้รับใบแดง) จะถูกห้ามไม่ให้ลงแข่งขันและถูกปรับเงิน ดังนี้

16.1.1 ได้รับใบเหลืองครบ 4 ใบ ต้องถูกพักการแข่งขันครั้งต่อไป และถูกปรับเงิน ดังนี้

ครั้งที่ 1 ถูกพักการแข่งขัน 1 นัด และปรับเงินจำนวน 1,000 บาท
ครั้งที่ 2 ถูกพักการแข่งขัน 1 นัด และปรับเงินจำนวน 2,000 บาท
ครั้งที่ 3 ถูกพักการแข่งขัน 2 นัด และปรับเงินจำนวน 3,000 บาท
ครั้งที่ 4 และครั้งต่อๆไป ถูกพักการแข่งขัน 3 นัด และปรับเงินจำนวน 4,000 บาท/ครั้ง

16.1.2 ถูกผู้ตัดสินให้ออกจากการแข่งขัน (ได้รับใบเเดง) ด้วยการกระทำผิด ดังนี้

(1) ประพฤติผิดอย่างร้ายแรง (Violent Conduct) เช่น นักกีฬาฟุตบอลเจตนาทำร้ายคู่ต่อสู้โดยไม่ได้เล่นลูกบอล หรือลูกบอลไม่อยู่ในระยะของการเล่น หรือใช้กำลังรุนแรงเกินกว่าเหตุ จนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่คู่ต่อสู้ ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงการกระทำผิดต่อเจ้าหน้าที่ทีมฝ่ายตรงข้าม นักกีฬาฟุตบอลสำรอง และ ผู้ตัดสิน

(2) กัด (biting) หรือ ถ่มน้ำลายรด (Spits) ใส่บุคคลอื่น

(3) เล่นผิดกติกาอย่างร้ายแรง (Serious Foul Play) เช่น เล่นรุนแรงเกินกว่าเหตุในขณะที่แย่งชิงลูกบอล อันอาจนำไปสู่การบาดเจ็บของฝ่ายตรงข้าม

(4) ป้องกันฝ่ายตรงข้ามในการได้ประตู (Denying an obvious goal-scoring opportuntiy) หรือทำให้เสียโอกาสในการทำประตูได้อย่างชัดแจ้งโดยเจตนาเล่นลูกบอลด้วยมือ (กรณีนี้ไม่รวมถึงผู้รักษาประตูที่อยู่ในเขตโทษของตนเอง)

(5) ป้องกันโอกาสในการทำประตูได้อย่างชัดเเจ้ง (Denying an obvious goal-scoring opprtunity) ของฝ่ายตรงข้าม ที่กำลังเคลื่อนที่มุ่งตรงไปยังหน้าประตูของฝ่ายตน

(6) ทำผิดซ้ำซาก (Uses Offensive) ใช้วาจาดูหมิ่นเหยียดหยาม หรือหยาบคาย (Insulting or Abusive Language) หรือแสดงท่าทางไม่เหมาะสม โดยที่ผู้ตัดสินจะเป็นผู้พิจารณาระดับความรุนแรงของการกระทำผิด

(7) ได้รับการคาดโทษเป็นครั้งที่สองในการแข่งขันครั้งเดียวกัน (Receives a Second Caution in the Same Match)

โดยความผิดตามข้อ (1) และ (2) ต้องถูกพักการแข่งขันครั้งต่อไป และปรับเงินดังนี้

ครั้งที่ 1 ถูกพักการแข่งขัน 2 นัด และปรับเงินจำนวน 2,000 บาท
ครั้งที่ 2 ถูกพักการแข่งขัน 3 นัด และปรับเงินจำนวน 4,000 บาท
ครั้งที่ 3 ถูกพักการแข่งขัน 4 นัด และปรับเงินจำนวน 6,000 /ครั้ง

หากเป็นความผิดตามข้อ (3) ถึง (6) ต้องถูกพักการแข่งขันครั้งต่อไปและปรับเงิน ดังนี้

ครั้งที่ 1 ถูกพักการแข่งขัน 1 นัด และปรับเงินจำนวน 1,000 บาท
ครั้งที่ 2 ถูกพักการแข่งขัน 2 นัด และปรับเงินจำนวน 2,000 บาท
ครั้งที่ 3 ถูกพักการแข่งขัน 3 นัด และปรับเงินจำนวน 3,000 บาท
ครั้งที่ 4 และครั้งต่อๆ ไป ถูกพักการแข่งขัน 4 นัด และปรับเงินจำนวน 4,000 บาท/ครั้ง

สำหรับกรณีที่นักกีฬาฟุตบอลได้รับใบเหลือง 2 ใบตาม ข้อ 16.1.2 (7) การนับโทษจัดอยู่ในประเภทใบเหลืองเท่านั้น ส่วนกรณีที่ในนัดเดียวกันได้รับใบเหลืองและตามด้วยใบแดง ให้นำโทษที่เป็นใบเหลืองไปรวมกับใบเหลืองและโทษที่เป็นใบแดงไปรวมกับใบแดง

การนับใบเหลืองใบแดง ตามข้อ 16.1.1 ให้นับต่อเนื่องทั้งเลก 1 และเลก 2 และค่าปรับตามข้อนี้ องค์กรสมาชิกต้นสังกัดต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระค่าปรับ ให้เสร็จสิ้นไม่น้อยกว่า 2 วัน ก่อนวันแข่งขัน ไม่ฉะนั้นนักกีฬาฟุตบอลผู้นั้นจะลงทำการแข่งขันในนัดต่อไปไม่ได้

เนื่องจากการแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการไทย วีเมนส์ ลีก เป็นการแข่งขันในรูปแบบลีกเป็นครั้งแรก ซึ่งสโมสรที่เข้าร่วมการแข่งขันได้รับเงินสนับสนุนที่น้อยกว่าการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกที่เป็นกีฬาฟุตบอลอาชีพ การพิจารณาค่าปรับโทษจึงอิงตามอัตราค่าปรับของการแข่งขันฟุตบอลรายการ ไทยแลนด์ อะเมเจอร์ลีก

สำหรับทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันไทย วีเมนส์ ลีก 1 จะได้รับเงินสนับสนุน ดังนี้
1.เงินสนับสนุนแบบให้เปล่า 50,000 บาท
2.เงินสนับสนุนค่าอุปกรณ์ 50,000 บาท
3.เงินสนับสนุนค่าเดินทาง 10,000 – 20,000 บาท ต่อนัด / ทีม
4.เงินรางวัลรางวัลชนะเลิศ 300,000 บาท
5.รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 100,000 บาท
6.รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 80,000 บาท
7.รางวัลที่สาม 70,000 บาท
8.รางวัลที่สี่ 60,000 บาท

ส่วนทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันไทย วีเมนส์ ลีก 2 จะได้รับเงินสนับสนุน ดังนี้

1.เงินสนับสนุนแบบให้เปล่า 50,000 บาท
2.เงินสนับสนุนค่าอุปกรณ์ 20,000 บาท
3.เงินสนับสนุนค่าเดินทาง 10,000 – 20,000 บาท ต่อนัด / ทีม
4.เงินรางวัลรางวัลชนะเลิศ 50,000 บาท
5.รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 40,000 บาท
6.รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 30,000 บาท

อนึ่ง ตามข้อบังคับลักษณะการปกครองของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.2558 แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 4) พ.ศ. 2562 ในหมวดที่ 11 ข้อ 76.3 ได้ให้อำนาจหน้าที่สภากรรมการออกระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการแข่งขันกีฬาฟุตบอลที่สมาคมจัดหรือมอบหมายให้ผู้หนึ่งผู้ใดจัด มีอำนาจหน้าที่ออกระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท และมีอำนาจรับรองระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการแข่งขันซึ่งออกโดยผู้มอบหมายในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ระเบียบข้อบังคับอันสภากรรมการได้อนุมัติหรือรับรองแล้วให้ใช้บังคับได้ ตั้งแต่วันถัดจากวันลงประกาศในเว็บไซต์ เว็บเพจทางการของสมาคมฯ เพื่อให้สมาชิกทราบเป็นต้นไป