๑๐๕ ปี ทีมชาติไทย

20 พ.ย. 2020 10:57:00

5 months ago

๒๐ พฤศจิกายน ครบรอบ ๑๐๕ ปี วันก่อตั้ง ทีมชาติไทย
Picture

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ก่อตั้ง คณะฟุตบอลสยาม ขึ้นในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๘ ก่อนจะมาเป็น ทีมฟุตบอลทีมชาติไทย ในปัจจุบัน