สมาคมฯ เตรียมปิดระบบ “เทียบใบประกาศผู้เข้าอบรมโค้ชก่อนปี 2552” วันที่ 28 ก.พ.นี้

15 ก.พ. 2021 11:52:00

4 months ago

สมาคมฯ เตรียมปิดระบบเทียบใบประกาศผู้เข้าอบรมก่อนปี พ.ศ. 2552 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์นี้
Picture

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เตรียมปิดระบบลงทะเบียนเทียบใบประกาศผู้เข้าอบรมก่อนปี 2552 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 หลังจากเปิดให้ผู้เข้าร่วมอบรมที่ไม่ได้รับรองสถานะแจ้งยืนยันตั้งแต่เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ก่อนดำเนินการแจ้งข้อมูลไปยังสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเชีย (AFC) ต่อไป

ตามที่ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้ทำการประสานงานกับสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเชีย (AFC) เพื่อยกระดับในการพัฒนาบุคลากรด้านฟุตบอล และสนับสนุนให้บุคลากรได้ทำงานกับวงการฟุตบอลไทยต่อไป อีกทั้งได้ริเริ่มนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนาการสร้างระบบจัดเก็บฐานข้อมูลบุคลากรฟุตบอลให้ทันสมัย และเชื่อมต่อกับระบบ FIFA CONNECT ID เพื่อช่วยเหลือและรับรองสถานะนักกีฬา, ผู้ตัดสิน และ ผู้ฝึกสอน ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ AFC กำหนดไว้นั้น

อย่างไรก็ตาม พบว่าในด้านผู้ฝึกสอน มีหลายท่านเคยเข้าอบรมกับสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ แต่ไม่ได้รับการรับรอง หรือไม่พบในฐานข้อมูล ทั้งในระบบทะเบียนของ AFC และทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ

ดังนั้น เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้สามารถทำหน้าที่พัฒนาฟุตบอลไทยต่อไป สมาคมฯ จึงได้ประสานงานกับ AFC เพื่อขอเทียบและปรับข้อมูลแก่กลุ่มผู้ฝึกสอนดังกล่าว ให้สามารถทำหน้าที่ผู้ฝึกสอนได้เทียบเท่ามาตรฐานนานาชาติ โดยมีเงื่อนไขว่าต้องเป็นผู้เข้าอบรมก่อนปี พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009) ซึ่งเป็นปีที่ AFC ได้มีฐานข้อมูลของคอร์สและผู้อบรมในระบบอย่างเป็นทางการแล้ว

โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009) เป็นต้นมา จนถึงปี พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018) สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย (AFC) มีข้อกำหนดให้ประเทศสมาชิก ต้องขออนุญาตจัดการอบรม และต้องดำเนินการอบรมด้วยวิทยากรที่ได้รับอนุญาตจาก AFC เท่านั้น จนกระทั่งในปัจจุบัน สมาคมฯ สามารถดำเนินการออกใบประกาศนียบัตรระดับ AFC “C” License ได้โดยวิทยากรในประเทศ ขณะเดียวกันก็อยู่ในระหว่างการขออนุญาตให้สามารถรับรองการเรียนการสอนระดับ B ถึง A License ได้ในลำดับต่อไป

ในการนี้ ทางสมาคมฯ มีความยินดีที่จะปรับฐานข้อมูลและเทียบสถานะใบประกาศนียบัตรวิชาชีพให้แก่ผู้ฝึกสอน โดยขอความร่วมมือในการกรอกข้อมูลปัจจุบัน เพื่อเทียบสถานะ และขึ้นทะเบียนในระบบฐานข้อมูลของสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย (AFC) ต่อไป
ทั้งนี้สมาคมฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อจากสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย และจำแนกผู้ฝึกสอนที่มีความประสงค์จะเข้าสู่ฐานข้อมูลใหม่ ออกเป็น 3 กลุ่ม อันประกอบด้วย

กลุ่มที่ 1
ผู้ฝึกสอนที่เคยเข้ารับการอบรมก่อนปี พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009) และได้เข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่สูงกว่าระดับที่สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียให้การรับรองสถานะแล้ว

กลุ่มที่ 2
ผู้ฝึกสอนที่เคยเข้ารับการอบรมก่อนปี พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009) และไม่ได้มีการอบรมในหลักสูตรต่างๆ เพิ่มเติม
สำหรับ ผู้ฝึกสอนกลุ่มที่ 1 และ 2 จำเป็นต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม เพื่อเป็นการอัพเดทในฐานข้อมูลของสมาคมฯ โดยสามารถกรอกข้อมูลได้ที่ https://forms.gle/zxR5VqHqbGH7KjNc9

กลุ่มที่ 3
ผู้ฝึกสอนที่เคยเข้ารับการอบรมก่อนปี พ.ศ.2552 (ค.ศ. 2009) แต่ไม่มีรายชื่อในฐานข้อมูลทั้งหมด
สำหรับ ผู้ฝึกสอนกลุ่มที่ 3 ต้องดำเนินการเทียบสถานะใบอนุญาต โดยสามารถกรอกข้อมูลได้ที่ https://forms.gle/TynLMptmM3CKKxQ5A

ทั้งนี้ กรุณากรอกให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

โดยผู้ที่เคยเข้าอบรมผู้ฝึกสอน ก่อนปี พ.ศ.2552 (ค.ศ. 2009) สามารถตรวจสอบรายชื่อ ว่าตนเองได้รับการรับรองจาก AFC หรือไม่ ได้ที่ https://bit.ly/3nhn3GB

หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Email : technique@fathailand.org หรือเบอร์โทรศัพท์ 065-8155859 ในวันเวลาทำการ