รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม FA Thailand Futsal Coaching Course ที่เชียงใหม่

10 พ.ค. 2017 10:36:20

11 months ago

สมาคมฯ เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม FA Thailand Futsal introductory Course ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัด เชียงใหม่
Picture

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้และชมรมฟุตซอลจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตซอลหลักสูตร FA Thailand futsal introductory course ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 3-8 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เปิดรับสมัครตั้งแค่วันนี้ - 20 มิถุนายน 2560

โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ค่าสมัคร 9,000 บาท
2. อายุ 20 ปีขึ้นไป
3. มีหน่วยงานหรือองค์กรรับรอง
4. สามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตร มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง เหมาะสมและพร้อมที่จะรับการฝึกในภาคปฏิบัติ

สิ่งที่ได้รับในการอบรม
1. ที่พัก (ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าพักได้ก่อนวันอบรม 1 คืน )
2. อาหารเช้า, อาหารกลางวัน, อาหารว่าง
3. ชุดฝึก , ชุดลำลอง , กระเป๋าสะพาย 1 ใบ
4. คู่มือผู้ฝึกสอน
5. ผู้ที่สอบผ่านหลักสูตรนี้ จะมีสิทธิ์เข้ารับการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตซอลหลักสูตร AFC Futsal Coaching Course Level 1

สิ่งที่ต้องเตรียมมา
เครื่องคอมพิวเตอร์ (Notebook)

ชำระเงินผ่าน
บริษัท ฟุตซอลไทยลีก จำกัด (ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 5344 สาขาแม็กซ์แวลู พัฒนาการ เลขบัญชี 406-903960-0)

หมายเหตุ : เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการชำระเงิน และสำเนา บัตรประชาชนมาที่ E-mail : mana.coach13@gmail.com ผู้สมัครท่านใดต้องการให้ออกใบเสร็จ ถึงหน่วยงานโปรดระบุมาในสำเนาบัตรประชาชนด้วย

ติดต่อสอบถาม อ.มานะ 089-170-4353, Line ID 0891704353, FB อ.มานะ ฟุตซาล่า