Thai Youth League : ก้าวแรกสู่สังเวียนลูกหนัง

12 มี.ค. 2021 10:35:00

7 months ago

Thai Youth League ถือเป็นหนึ่งในการปรับโครงสร้างใหม่ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ การพัฒนาที่ยั่งยืน
Picture

ฟุตบอลลีกเยาวชนแห่งชาติ (Thai Youth League 2021) รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี และ 12 ปี ที่กำลังจะเริ่มขึ้นภายใต้ความร่วมมือของ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย และ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ถือเป็นหนึ่งในการปรับโครงสร้างใหม่ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ การพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นเวทีพัฒนาศักยภาพนักฟุตบอลตั้งแต่รุ่นยุวชน ก่อนก้าวไปสู่ระดับนักฟุตบอลอาชีพ

ต้นกล้าฟุตบอลไทย

เยาวชนในช่วงอายุตั้งแต่ 8-12 ปี ถือเป็นวัยเริ่มต้นสู่การเล่นฟุตบอล เปรียบเสมือนต้นกล้าที่กำลังเติบโต เมื่อลงสู่สนามแข่งขันครั้งแรก หากได้รับคำแนะนำ ดูแล และฝึกฝนอย่างถูกต้อง ทั้งจิตใจและเบสิกฟุตบอลพื้นฐาน โอกาสการเติบโตเป็นนักกีฬาฟุตบอลที่มีคุณภาพย่อมสูงขึ้น

ฟุตบอล Thai Youth League 2021 รุ่นอายุไม่เกิน 10 และ 12 ปี จึงเน้นรูปแบบการแข่งขันเพื่อเป็นการปลูกฝังและสร้างความสนุกสนาน สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆ ให้ชื่นชอบ หลงใหลในกีฬาฟุตบอลตั้งแต่เริ่มต้นในเส้นทางนักกีฬา ได้สัมผัสเกมการแข่งขัน เสริมสร้างทักษะและเรียนรู้เป็นหลัก

การส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน / Team's age group registration

ฝ่ายจัดการแข่งขัน ได้กำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล Thai Youth League 2021 รุ่นอายุไม่เกิน U-10 และ U-12 ปี ไว้ ดังนี้

1. สโมสรสมาชิก ระดับไทยลีก 1 (T1) และ ไทยลีก 2 (T2) ฤดูกาล 2563 สามารถส่งทีมเข้าร่วมได้ทุกรุ่นอายุ

2. สโมสรสมาชิก ระดับไทยลีก 3 (T3), สโมสรสมาชิก อื่นๆ ฤดูกาล 2563 สามารถส่งทีมเข้าร่วมได้ตั้งแต่รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี จนถึงรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

3. อคาเดมีที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฯ สามารถส่งทีมเข้าร่วมได้เฉพาะรุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี และ 12 ปี

หมายเหตุ : กรณีที่มีสโมสรสมาชิก ไทยลีก 1 (T1) และ ไทยลีก 2 (T2) สมัครเข้าร่วมการแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน 21 ปี ไม่ครบตามจำนวนที่ฝ่ายจัดการแข่งขันกำหนด จะพิจารณาสโมสรสมาชิก ไทยลีก 3 (T3) ที่ผ่านหลักเกณฑ์ใบอนุญาตสโมสร (Club Licensing) ในระดับไทยลีก 2 (T2) เป็นอย่างน้อย

คุณสมบัติของนักกีฬาที่สามารถเข้าร่วมแข่งขัน

รุ่นอายุไม่เกิน U-10 : เกิดหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 (2011)
รุ่นอายุไม่เกิน U-12 : เกิดหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 (2009)

รูปแบบการแข่งขัน

แบบการแข่งขันออกเป็น 6 โซน ( ตามโครงสร้างการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพ )

การแข่งขัน รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ( ฟุตบอล 7 คน )
แข่งขัน 4 ครึ่ง ครึ่งละ 12 นาที (จะไม่มีเส้นล้ำหน้า )

การแข่งขัน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (ฟุตบอล 7 คน)
แข่งขัน 4 ครึ่ง ครึ่งละ 15 นาที (เส้นล้ำหน้า 12 เมตร)

ระยะเวลาดำเนินการแข่งขัน : พฤษภาคม – กันยายน 2564

อุปกรณ์ที่ใช้จัดการแข่งขัน

ขนาดสนาม กว้าง 30-45 เมตร / ยาว 50-65 เมตร
ขนาดเสาประตู กว้าง 5 เมตร / สูง 2 เมตร
ลูกฟุตบอล เบอร์ 4

การพัฒนาบุคลากรฟุตบอลควบคู่กับการจัดการแข่งขัน

การจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชนแห่งชาติ (Thai Youth League 2021) รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี และ 12 ปี นอกจากจะเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนานักกีฬาระดับเยาวชนแล้ว ยังถือเป็นการส่งเสริมให้นักกีฬาและครอบครัวมีเวลาในการทำกิจกรรมร่วมกันสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัว นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดให้นักกีฬาในอคาเดมีที่ลงทะเบียนกับสมาคมฯ ได้มีเวทีเรียนรู้ ปลูกฝังและสร้างสร้างแรงบันดาลใจ ในการเล่นกีฬาฟุตบอล ได้สัมผัสการแข่งขัน

นอกจากนี้ ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ฝึกสอนระดับพื้นฐาน G License ได้มีเวทีเพิ่มประสบการณ์จริงๆ เพื่อต่อยอดในการเข้าอบรมโค้ชในระดับที่สูงขึ้น เช่นเดียวกับ ผู้ตัดสินสายเลือดใหม่ ที่จะมีเวทีลงทำหน้าที่เพื่อพัฒนาตนเองให้ก้าวสู่ระดับอาชีพและระดับนานาชาติในอนาคต

สำหรับ การเปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขัน และคุณสมบัติของทีมที่สามารถเข้าร่วมแข่งขัน และรายละเอียดการแข่งขันในแต่ละรุ่นอายุ ฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชนแห่งชาติ (Thai Youth League 2021) จะประกาศให้ทราบอย่างเป็นทางการต่อไป