สมาคมฯ เปิดรับสมัคร ผู้ประสานงานฝ่ายกีฬาฟุตบอลหญิง

19 มี.ค. 2021 18:33:12

4 months ago

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ประกาศรับสมัคร ผู้ประสานงานฝ่ายกีฬาฟุตบอลหญิง จำนวน 1 อัตรา
Picture

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ประกาศรับสมัคร ผู้ประสานงานฝ่ายกีฬาฟุตบอลหญิง จำนวน 1 อัตรา ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง : ผู้ประสานงานฝ่ายกีฬาฟุตบอลหญิง

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์                 

จำนวน : 1 อัตรา (เพศ หญิง)

อัตราเงินเดือน : พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของสมาคมฯ

ลักษณะงานโดยสรุป   
ประสานการดำเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการ การแข่งขัน กิจกรรม และงานด้านเอกสารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลหญิงทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมถึงภารกิจที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณวุฒิ และคุณสมบัติ       

1. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

2. อายุ 20-30 ปี เพศหญิง

3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Powerpoint ได้เป็นอย่างดี

4. หากมีประสบการณ์ในการจัดการเอกสาร และการประสานงานกับบุคคลภายนอกองค์กร จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. สามารถใช้ภาษา และสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (ฟัง พูด และเขียนอีเมล) - Toeic 650 (ขั้นต่ำ)

6. สามารถทำงานล่วงเวลา และเดินทางออกภาคสนามได้

สถานะการจ้าง : เป็นพนักงานประจำ

วิธีการรับสมัคร              

ส่งประวัติ พร้อมแนบเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับการสมัครงาน มาที่ humanresources@fathailand.org (โดยทำเป็น File PDF เดียวกันทั้งหมด จำนวน 1 File เท่านั้น) ภายในวันที่ 9 เมษายน 2564 นี้ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2011 7177 ต่อ 131 (คุณชมพู)