สมาคมฯ จัดอบรมโค้ชหลักสูตรเบื้องต้น ครั้งที่ 2/2564

5 เม.ย. 2021 11:26:55

1 week ago

สมาคมฯ จัดอบรมโค้ชหลักสูตรเบื้องต้น ครั้งที่ 2/2564 ที่จังหวัดอุตรดิตถ์
Picture

วันที่ 5 เมษายน 2564 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย จัดพิธีเปิดการอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตร FA Thailand Introductory Course ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ขึ้น

ภายในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก คุณพีระศักดิ์ พอจิต ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สโมสรอุตรดิตถ์ เอฟซี มาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายปิยะพันธ์ ชะบา วิทยากรหลัก,นายเศกสรร ศิริพงษ์ วิทยากรผู้ช่วยและผู้เข้าอบรม จำนวน 30 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นายอภิชาติ สุกรินทร์
2. นายอัครพล ไชยคิรินทร์
3. นายธนู มั่นเกษตรกิจ
4. นายชัยวัช พึ่งศิริ
5. นายปภังกร สารทอง
6. นายตามพันธุ์ พจมานศิริกุล
7. นายชาคริสต์ สวยรูป
8. นางสาววารีพร อ่อนหวาน
9. นายพิบูลวงค์ เจริญสุข
10. นายสุวุฒิ ประทุมมา
11. นายฉัตรชัย ขุนทอง
12. นายศักดา คุ้มกัน
13. นายวรรณธัช สินธุรักษ์
14. นายพิสิษฐ์ คำกอง
15. นายสิรภพ พ่วงพร้อม
16. นายฉัตรบดินทร์ สิงห์ใจ
17. นายสิงห์การัญ ศรีสนิท
18. นายสุรเชษฐ์ เดชยุทธชัย
19. นายกิตติทัต ตันติสมบูรณ์
20. นายนโรดม พรประสิทธิ์
21. นายอารยะ ไชยรัตน์
22. นายวัชระ ปั้นมูล
23. นายธฤษณุ สรนันท์
24. นายณัฐวัฒน์ วงประเสริฐ
25. นายบัญญวัต สภูยศ
26. นายศักรินทร์ จันทร์สาลี
27. นายธีรวุฒิ พุทธิชัย
28. นายณัฐพงศ์ แสงปัดสา
29. นายนพพล สรรคพงษ์
30. นายฐิติศักดิ์ หอมมา

สำหรับหลักสูตร FA Thailand Introductory Course ถือเป็นหลักสูตรเบื้องต้นสำหรับทุกคน ที่ต้องการเป็นผู้ฝึกสอน ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 6 วัน โดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายในการอบรมแต่อย่างใด ซึ่งหัวข้อหลักของการฝึกอบรม ประกอบไปด้วย

1. การพัฒนาเยาวชน
2. เทคนิคการเล่นฟุตบอลในแต่ละส่วน
3. การจัดการแข่งขัน
4. ฟุตบอลรากหญ้า
5. การสื่อสารระหว่างผู้ฝึกสอนกับนักกีฬา
6. เทคนิคและทักษะ
7. ไทยแลนด์ เวย์

สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร FA Thailand Introductory Course จะสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร AFC 'C' Coaching Certificate Course ได้ต่อไป