๑๐๕ ปี สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ

25 เม.ย. 2021 15:55:07

5 months ago

จากวันนั้น ถึงวันนี้ ๑๐๕ ปี สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
Picture

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2459 สมาคมฟุตบอลแห่งชาติสยาม ได้ถือกำเนิดขึ้นโดย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 และทรงรับเข้ามาอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ตั้งแต่เริ่มแรก ก่อนจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) เมื่อ พ.ศ. 2468

และจากการที่มีการเปลี่ยนชื่อประเทศ จากสยามมาเป็นประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2482 จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก่อนจะเป็นสมาชิกของสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย (เอเอฟซี) ในปี พ.ศ. 2500 และเป็นสมาชิกก่อตั้งของสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียน (เอเอฟเอฟ) ในปี พ.ศ. 2527

จนถึงปัจจุบัน สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อสากล ไม่ว่าจะเป็น การยกระดับมาตรฐานสโมสรด้วยคลับไลเซนซิง, การนำ VAR มาใช้เป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เช่นเดียวกับ การพัฒนาผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้อง, พัฒนาอคาเดมีของไทย ให้ได้รับการรับรองจากเอเอฟซีให้เป็น One-Star Academy ในโครงการ AFC Elite Youth Scheme, การเชิดชูเกียรติบุคลากรในวงการฟุตบอลไทย ด้วยการจัดงานมอบรางวัล FA Thailand Awards เพื่อประกาศเกียรติคุณสู่สาธารณชน, การพยายามนำวิทยาศาสตร์การกีฬา โภชนาการ และข้อมูลสถิติมาใช้ในการพัฒนานักกีฬา ฯลฯ

ซึ่งทั้งหมดนี้ อยู่ภายใต้แผนแม่บทพัฒนาฟุตบอลแห่งชาติระยะยาว 20 ปี ที่สมาคมฯ จัดทำขึ้น เพื่อให้มีรูปแบบการพัฒนา แนวทาง เป้าหมายที่ชัดเจน ด้วยความมุ่งหวังที่จะให้ฟุตบอลไทย ก้าวไปอย่างยั่งยืนในอนาคต

สำหรับรายงานกิจกรรมสมาคมฯ ประจำปี พ.ศ. 2564 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://bit.ly/32NpLKW