การพัฒนาบุคลากรผู้ฝึกสอน ภายใต้สถานการณ์โควิด-19

3 พ.ค. 2021 15:32:52

5 months ago

สมาคมฯ เผยข้อมูลการพัฒนาบุคลากรผู้ฝึกสอน ภายใต้สถานการณ์โควิด-19
Picture

ณ ปัจจุบันประเทศไทย ต้องเจอบททดสอบสำคัญในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้กิจกรรมต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ต้องถูกยกเลิกหรือเลื่อนออกไปเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ไม่เว้นกระทั่งกิจกรรมด้านกีฬา รวมไปถึงคอร์สอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตรต่างๆ ที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ กำหนดไว้ต้องเลื่อนออกไปเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม จนกว่าสถานการณ์จะกลับมาปกติอีกครั้ง


การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้แผนการพัฒนาบุคลากรผู้ฝึกสอนฟุตบอลในปี 2564 ได้รับผลกระทบเพราะไม่สามารถจัดคอร์สอบรมได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยเป้าหมายเปิดคอร์สทั้งหมดในปีนี้ ประกอบไปด้วย

- หลักสูตร G License จำนวน 24 คอร์ส
- หลักสูตร AFC 'C' Coaching Certificate Course จำนวน 12 คอร์ส
- หลักสูตร AFC ‘B’ Coaching Certificate Course จำนวน 8 คอร์ส
- หลักสูตร AFC ‘A’ Coaching Certificate Course จำนวน 2 คอร์ส
- หลักสูตร AFC Goalkeeping Coaching Certificate Course Level 1 จำนวน 2 คอร์ส
- หลักสูตร AFC Goalkeeping Coaching Certificate Course Level 2 จำนวน 2 คอร์ส
- หลักสูตร AFC AFC Fitness Coaching Certificate Course Level 1 จำนวน 2 คอร์ส

โดย ฝ่ายจัดอบรมสมาคมฯ ได้ปรับเปลี่ยนโปรแกรม และแผนการจัดอบรมผู้ฝึกสอนคอร์สต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายป้องกันการแพร่ระบาดของภาครัฐและเป็นการรับผิดชอบต่อสังคม ใน 4 เดือนแรกของปี 2564 สามารถจัดคอร์สได้ ดังนี้

- หลักสูตรการอบรมโค้ชเบื้องต้น Introductory Course หรือที่เปลี่ยนมาใช้ชื่อ G License โดยตัว “G” ย่อมาจาก Grassroots Football หรือฟุตบอลรากหญ้า จัดอบรมได้เพียง 4 คอร์ส เท่านั้น
- หลักสูตรการอบรม AFC 'C' Coaching Certificate Course จัดอบรมได้เพียง 4 คอร์ส เช่นกัน
- หลักสูตร AFC ‘B’ Coaching Certificate Course จัดอบรมไปเพียง 2 คอร์ส (ซึ่งทั้ง 2 คอร์ส สามารถจัดได้เพียงช่วงที่ 1 เท่านั้น และต้องเลื่อนการอบรมข่วงที่ 2 ออกไป)
- หลักสูตรอบรมโค้ชผู้รักษาประตู AFC Goalkeeping Coaching Certificate Course Level 1 จัดอบรมไปจำนวน 1 คอร์ส

สำหรับ แผนการจัดอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตรต่างๆ ของ ปี 2564 ยังมีระยะเวลาอีก 8 เดือน ในกรณีที่การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ลดลง หรือสามารถกลับมาดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้อีกครั้ง โดยจำนวนคอร์สอบรม ที่วางแผนในอีก 8 เดือนที่เหลือ ประกอบไปด้วย

- หลักสูตร G License จำนวน 20 คอร์ส
- หลักสูตร AFC 'C' Coaching Certificate Course จำนวน 8 คอร์ส
- หลักสูตร AFC ‘B’ Coaching Certificate Course จำนวน 6 คอร์ส
- หลักสูตร AFC ‘A’ Coaching Certificate Course จำนวน 2 คอร์ส
- หลักสูตร AFC Goalkeeping Coaching Certificate Course Level 1 จำนวน 1 คอร์ส
- หลักสูตร AFC Goalkeeping Coaching Certificate Course Level 2 จำนวน 2 คอร์ส
- หลักสูตร AFC AFC Fitness Coaching Certificate Course Level 1 จำนวน 2 คอร์ส

ทั้งนี้ การอบรมคอร์สต่างๆ สามารถปรับลดลงได้ ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย ซึ่งเป็นสิ่งที่สมาคมฯ หลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตามด้วยการทำงานอย่างมืออาชีพ และการวางแผนสำรองต่างๆ ไว้อย่างรอบคอบน่าจะทำให้การอบรมสามารถทำได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรในวงการฟุตบอลให้ได้มากที่สุด

อนึ่ง ปัจจุบันประเทศไทย มีจำนวนผู้ฝึกสอนในระดับต่างๆ ดังนี้

- หลักสูตร AFC 'Pro' Diploma Coaching Course จำนวน 39 คน
- หลักสูตร AFC ‘A’ Coaching Certificate Course จำนวน 120 คน
- หลักสูตร AFC ‘B’ Coaching Certificate Course จำนวน 167 คน
- หลักสูตร AFC 'C' Coaching Certificate Course จำนวน 1,063 คน
- หลักสูตร G-license จำนวน 2,232 คน
- หลักสูตร AFC Goalkeeping Coaching Certificate Course Level 1 จำนวน 68 คน
- หลักสูตร AFC Goalkeeping Coaching Certificate Course Level 2 จำนวน 8 คน