สารกระตุ้นต้องห้ามสำหรับนักกีฬา Story 1

27 ก.ค. 2021 18:15:49

5 months ago

ในการแข่งขันกีฬาหรือฟุตบอลระดับนานาชาติ จะมีการสุ่มตรวจสารต้องห้ามหลังเกม เพื่อตรวจหาสารกระตุ้นของนักกีฬา
Picture

ในการแข่งขันกีฬาหรือฟุตบอลระดับนานาชาติ จะมีการสุ่มตรวจสารต้องห้ามหลังเกม เพื่อตรวจหาสารกระตุ้นของนักกีฬาที่ได้รับเข้ามาในร่างกายไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม หรืออาจจะโดยความไม่ตั้งใจรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ใช้ยารักษาโรคบางชนิดที่มีส่วนผสมของสารต้องห้าม ก็มีความผิดทั้งนั้นตามกฏบังคับของโอลิมปิกสากล การตรวจพบสารต้องห้ามในนักกีฬาจึงถือเป็นเรื่องใหญ่เสื่อมเสียชื่อเสียงของสถาบันและประเทศชาติตลอดจนอนาคตของนักกีฬาผู้นั้นด้วย

โดยสารต้องห้ามแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ได้ดังนี้

กลุ่มที่ 1 เป็นยาและฮอร์โมน

1. ฮอร์โมนแอนาโบลิคสเตียรอยด์ (Anabolic steroids)

คุณสมบัติ

เป็นสารที่สร้างความแข็งแรงให้แก่กล้ามเนื้อและร่างกาย เพิ่มพละกำลัง มักพบในนักกีฬาประเภทนักยกน้ำหนัก นักมวยปล้ำ นักเพาะกาย นักกีฑา เป็นต้น

2. เพพไทด์ฮอร์โมน (Peptide Hormone)

คุณสมบัติ

ทำให้ร่างกายสร้างฮอร์โมนสเตียรอยด์ และ erythropoientin ซึ่งกระตุ้นให้ร่างกายสร้างเม็ดเลือดแดงเพิ่มขึ้น สารประเภทนี้ได้แก่ human chorionic gonadotropin (HCG)

3.สารเบต้า-ทู อโกนิสท์ (Beta-2 Agonists)

คุณสมบัติ

เสริมสร้างกล้ามเนื้อบริเวณหลอดลม ทำให้ปริมาณออกซิเจนการหายใจผ่านหลอดลมและเข้าสู่ปอดเข้ามากขึ้น

คุณสมบัติ

ใช้ขับปัสสาวะเพื่อลดน้ำหนักหรือปกปิดการใช้สารต้องห้ามบางชนิด การใช้ยาประเภทนี้จะพบมากในนักมวยและกีฬาอื่นที่มีการจำกัดน้ำหนัก